رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش ششم/ در تأیید استدلال‌هایش لوکاچ موارد متعددی از نوشته‌های نیچه را نقل می‌کند. او تصریح می‌کند که آنچه نیچه در نزد یونانیانِ باستان مد نظر دارد و مهم می‌شمارد، نه نخستین تجربۀ خودگردانی و دموکراسی در تاریخ انسانی، بلکه دیکتاتوری...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش ششم/ پیشنهاد دیگرِ ما به شما این است كه هر روز یك ساعت را به استراحتِ فكری اختصاص دهید. به گوشه‌یی پناه ببرید و در سكوت و تنهایی روی هدفی كه دنبال می‌كنید، توجه و افكارتان را متمركز نمایید. تنهایی...

ادامه مطلب...
تلاطم‌ آب و هوا و بحران‌های انسانی:  کدام کشورها بیشتر در معرض خطر هستند؟

تلاطم‌ آب و هوا و بحران‌های انسانی: کدام کشورها بیشتر در معرض خطر هستند؟

تابستان و پاییز گذشته، آتشسوزیهای جنگلی در غرب و توفانهای شدید در شرق امریکا توجه رسانه‌های عمومی را جلب کرد. اما حوادث اقلیمی در سال ۲۰۱۸ در کشورهای رو به توسعه هم پیامدهای ناگواری برای انسانها داشته است؛ از سیلهای...

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش پنجــم/ نیچه از نگاه لوکاچ، نخستین فیلسوف بورژوایی است که این مقام را پیش از جنگ جهانی اوّل و پس از دوّمین جنگ جهانی حفظ کرد. علت این امر، به گفتۀ لوکاچ، استعداد نیچه در پیش‌بینیِ روندهای مهم تاریخی بود....

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش پنجم/ وقتی به كارهای مختلف فكر كنید و آینده‌های گوناگونی را برای خود ترسیم كنید و ارزشِ هیچ‌یك از آن‌ها را پیش خود تحلیل و تجزیه نكنید، یقیناً نمی‌توانید هدفِ مشخصی داشته باشید. و از این شاخه به آن شاخه...

ادامه مطلب...