رابـطۀ فاشیسم  و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش سوم/ شلینگ در آخرین بخش کتاب نظام ایده‌آلیسم متعالی گفته بود که هدف فلسفه و به طریق اوُلی فلسفۀ او عزیمت از اصل بنیادی تحت عنوان «هویت مطلق» است، هرچند چنین هویت یا ماهیتی، به گمان شلینگ، نه قابل توصیف...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش سوم/ در دورۀ بلوغ و بزرگ‌سالی، فردی می‌خواهد که پدیده‌یی را برای خود تبیین کند که تجلیاتِ آن توجهش را جلب کرده است. در واقع حرصِ شناخت دارد که شکل عالیِ کنجکاوی به شمار می‌آید. این روحیۀ پژوهش و تحقیق...

ادامه مطلب...
طبیعت و تربیت؛ بستر سازان فرهنگ و دانش

طبیعت و تربیت؛ بستر سازان فرهنگ و دانش

ما انسان‌ها جزئی از طبیعت هستیم؛ پس احترام به طبیعت یعنی احترام به خود. احترام به تربیت از شناخت طبیعت آغاز می‌شود و به عشق و محبتی می‌رسد که جاودانه است و هر آنچه در وجود ما انسان‌ها است در...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش دوم/ حالت‌های منفی روانی 1. اختلال‌های ذهنی: ما در طی هر بیست‌وچهار ساعت ممکن است با مسایل و موضوعاتِ مختلفی مواجه شویم و خوب می‌دانیم که انرژی روانی، شالودۀ فعالیت ارادی، کارکردهای مغزی، قوای تمیز و تشخیص و تحقق محسوب می‌شود....

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسم  و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش دوم/ لوکاچ می‌نویسد: «هرچقدر تضادهای اجتماعی به اوجِ خود برسند و تشدید بشوند، به همان نسبت وضعیت جهان‌بینی مذهبی در معرض تهدید و اضمحلال قرار می‌گیرد و در نتیجه مقاومت مدافعانِ عقل‌ستیزی شدت می‌یابد؛ کسانی که از اساس منکر شناخت...

ادامه مطلب...