اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش نخست/ درامد مغز آدمی مانند آسیاب است که اگر دانه در آن نریزی و آرد از آن نگیری، سنگ‌ها خود را می‌سایند و می‌خورند و به جای آرد، سنگ‌ریزه از آن بر‌می‌آید. انسان با هر قدمی که در راستای اهدافش برمی‌دارد، دانه...

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسـم  و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسـم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش نخست/ کتاب «نابودی عقل» اثر گیورگ لوکاچ شصت سال پس از نخستین انتشارش همچنان از ساختاری مستحکم برخوردار است. فراتر حتا: در دورۀ حاضر که جهان با صورت های بی‌سابقه‌یی از توحش و عقل‌ستیزی به‌ویژه در قالب‌های مذهبی روبه‌روست، «نابودی...

ادامه مطلب...
طـرح جامـع راه‌های دستیابـی به صلـح در افغـانستان

طـرح جامـع راه‌های دستیابـی به صلـح در افغـانستان

بخش دوم و پایانی/ بسیار اشتباه خواهد بود، انتظار داشته باشیم که شورای عالی صلح به تنهایی بتواند نسخه عملی‌یی برای دستیابی به صلح در کشور ارایه کند. خارجی‌ها با شرایط، اوضاع و احوال ما خوب آشنا نیستند. از این‌رو، کافی...

ادامه مطلب...
نگاهی  به تاریخچه  و مفهوم اومانیسم

نگاهی به تاریخچه و مفهوم اومانیسم

واژه‌یی را که امروزه با عنوان اومانیسم Humanism به کار می‌بریم، واژه‌یی‌ست که هم رویکردی در علم‌گرایی تجربی و انسانی دارد و هم زمینه‌یی در معرفت. هم بیان‌کنندۀ توصیفی است برای جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی و نیز صبغه‌یی دارد در...

ادامه مطلب...
نوروز بدخشان:  جشن باستانی

نوروز بدخشان: جشن باستانی

کهن‌ترین و گرامی‌ترین جشن‌های ایران‌زمین جشن نوروز است. در میان جشن‌های دیگر ایران باستان مانند سده، مهرگان و تیرگان، نوروز پیوسته جشن گرفته می‌شود در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چند کشور دیگر، نوروز جشن ملی به شمار می‌آید....

ادامه مطلب...