پرستـوها از قاضـی‌خـانه  فـرار کـردنـد!

پرستـوها از قاضـی‌خـانه فـرار کـردنـد!

گویند روزی و روزگاری دو پرستوی عاشق از سرزمین‌های دوری رو به سوی شهری پرواز کردند تا پیام بهاران را به مردمان آن شهر برسانند! پرستوها به شهر رسیدند، روزهای درازی روی شهر پرواز می‌کردند تا باشد جایگاهی یابند، امن و...

ادامه مطلب...
فرهنگ و ماندگاری ملی

فرهنگ و ماندگاری ملی

بخش ششم/ 2- انديشه، تفكر و عقلانيت در فرهنگ ما كهن‌ترين مدنيت‌هاي بارورشده در آرين‌زمين، مبين خردگرايي و عقلانيت است. - اوستا، كتاب ديني زردشتيان، پیش از اسلام، پیروانش را به خرد و دانش فرا می‌خواند. در زردشت مي‌نگریم که در جست‌وجوی اساسِ...

ادامه مطلب...
سه گام برای رفع نگرانی‌هایِ بی‌دلیل

سه گام برای رفع نگرانی‌هایِ بی‌دلیل

بخش نخست/ با صداي زنگِ ساعت متوجه مي‌شود که صبح شده و بايد بيدار شود. با پشتِ دست چشم‌هايش را مي‌مالد، زنگ ساعت را قطع و تلاش مي‌کند تا بلند شود اما ناگهان دل‌شورۀ عجيبي احساس مي‌کند. يک لحظه با خودش...

ادامه مطلب...
فرهنگ و ماندگاری ملی

فرهنگ و ماندگاری ملی

بخش پنجـم/ فرهنگ عهد آفتاب‌پرستي يگانه معبد آفتاب‌پرستي افغانستان در كوتل خيرخانۀ كابل كشف گرديد كه مجسمۀ سوريا رب‌النوع آفتاب از آنجا به‌دست آمد. آثار مربوط به اين مدنيت از بغازكوي آسياي صغير نيز به‌دست آمده كه باستان‌شناسان قدمتِ آن را...

ادامه مطلب...
مـراقبت از سـوخت ‌و سـازِ بـدن‌

مـراقبت از سـوخت ‌و سـازِ بـدن‌

متابولیسم و روند سوخت‌وساز با افزایشِ سن کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین به‌طور میانگین، زنان در میان‌سالی هر سال حدود 700 گرام دچار اضافه‌وزن می‌شوند؛ از این رو به‌طور کلی در دهۀ پنجمِ زنده‌گی حدود 20 کیلوگرام اضافه وزن دارند. برای...

ادامه مطلب...