وفــاق بر نـژاد؟ انسان‌شناسانِ زیستى راجع به تنوع انسـان چه نظری دارند

وفــاق بر نـژاد؟ انسان‌شناسانِ زیستى راجع به تنوع انسـان چه نظری دارند

مقدمۀ مترجم: ژورنال انسان‌شناسی جسمانی امریکا، ارگان رسمی انجمنِ انسان‌شناسان جسمانی امریکا، شمارۀ مِی 2009 خود را به مقالاتِ سمپوزیوم دانشگاه نیومکزیکو اختصاص داده است. این سمپوزیوم در مِی 2007 به میزبانی دانشگاه نیومکزیکو و موزیمِ ماکسول برگزار شده است....

ادامه مطلب...
آیا پولدارها ثروت خلق می‌کنند؟

آیا پولدارها ثروت خلق می‌کنند؟

بخش دوم و پایانی/ به نظرم این پرسش دو پاسخ دارد. اول این که رانت‌خوار مدرن می‌داند که نباید جلب توجه کند. زمانی بود که همه مفت‌خورها را می‌شناختند. شاه، کلیسا و اشراف تقریباً تمام زمین‌ها را در اختیار داشتند و...

ادامه مطلب...
نوروز  در کشاکش تجلیل  و تحریم

نوروز در کشاکش تجلیل و تحریم

در افغانستان جشن نوروز همواره، و به‌ویژه در سالیان اخیر، با مناقشاتی همراه بوده است؛ بخش‌هایی از مردم به‌گرمی از آن استقبال می‌کنند و برخی حلقاتِ مذهبی به‌شدت با آن مخالفت نشان می‌دهند. دلایل مخالفانِ نوروز مخالفان جشنِ نوروز که برخی جناح‌های...

ادامه مطلب...
آیا پولدارها ثروت خلق می‌کنند؟

آیا پولدارها ثروت خلق می‌کنند؟

بخش نخست/ در این مقاله می‌خواهم به یکی از بزرگ‌ترین تابوهای کنونی بپردازم، به واقعیتی که به ندرت به آن اقرار می‌کنند، واقعیتی که-در صورت تأمل-انکارنشدنی است. واقعیت این است که «نظام رفاه عمومی» واژگون شده است. امروزه سیاستمداران راست‌گرا و چپ‌گرا...

ادامه مطلب...
طـرح جامـع راه‌های دستیابـی به صلـح در افغـانستان

طـرح جامـع راه‌های دستیابـی به صلـح در افغـانستان

بخش نخست/ چرا صلح در کشور ما دست نیافتنی است؟ نباید دچار این توهم شویم که صلح بر دروازۀ ما می‌کوبد و دیری نخواهد گذشت که وارد خانۀ ما شود. چنین چیزی نیست. با وضعیتی که کشور ما روبه‌رو است، اگر در...

ادامه مطلب...