تطور مشتـرکِ ژن- فرهنـگ

تطور مشتـرکِ ژن- فرهنـگ

شما قاعدتاً نباید قادر به نوشیدن شیر باشید؛ نیاکان‌تان که این‌گونه بوده‌اند. تنها در نُه‌هزار سال اخیر است که بزرگ‌سالان ـ بی‌آن‌که ناخوش شوند ـ این قابلیت را به‌دست آورده‌اند؛ کودکان می‌توانند آن را مدیریت کنند، اما بزرگ‌سالان تنها پس...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش پنجاه‌وسوم / فصـل بیست‎ویکم نقـد سخنرانی 1. نقد خود توسط خودمان: من همیشه بعد از سمینارها و کارگاه‎های آموزشی در مسیر برگشت به منزل، دو پرسشِ کلیدی را از خودم میپرسم و بسیار هم نتیجه گرفته‎ام و توصیه می‎كنم شما هم این...

ادامه مطلب...
نیـروهای امنیتی؛  شاهرگ ثبات و قوام در افغانستان و منطقه

نیـروهای امنیتی؛ شاهرگ ثبات و قوام در افغانستان و منطقه

مطالعات امنیتی از مباحثِ ویژه و دارای اهمیتِ تیوریک در دنیای کنونی است. نظم جهانی و استقرار دنیای عاری از خشونت و افراط‌گرایی، از مباحث عمدۀ مطالعات امنیتی‌ست که تیوری‌پردازان و اتاق‌های فکرِ نخبه‌گانِ نظامی را به خود معطوف داشته...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش پنجاه‌ودوم / 1- دستۀ سوم: افراد متلک‎گو و مسخره هستند که فکر می‎کنند هرجایی وظیفه دارند موجب شادی جمع شوند و آن‎ها را بخندانند. این دسته نیز دنبال فرصت می‎گردند تا از صحبت‎های شما نکته‎یی را پیدا کنند و...

ادامه مطلب...
ماجرای خیال

ماجرای خیال

روزی در سرویس شهری نشسته بودم که آن طرف در مقابل من به دست چپ، یکی از برادران اهل سیک لنگر انداخته بود. سرویس‌های این جا-کشورهای اروپایی- معمولاً چوکی‌های مقابل هم دارند که در قسمت‌هایی سرنشینان با فاصله‌های متفاوتی روبه‌روی...

ادامه مطلب...