اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش پنجم/ وقتی به كارهای مختلف فكر كنید و آینده‌های گوناگونی را برای خود ترسیم كنید و ارزشِ هیچ‌یك از آن‌ها را پیش خود تحلیل و تجزیه نكنید، یقیناً نمی‌توانید هدفِ مشخصی داشته باشید. و از این شاخه به آن شاخه...

ادامه مطلب...
امام اعظم ابوحنیفه (رح) نیاز زمان، جامعه و نظام اسلامی

امام اعظم ابوحنیفه (رح) نیاز زمان، جامعه و نظام اسلامی

بخش دوم و پایانی/ ادارۀ سرزمین بزرگ اسلامی به قانون مدون و مشخص نیاز داشت، مسایل و پرسش‌های جدید، راه حل و پاسخ می‌خواست، معامله و مراودۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ملل دیگر جهان اصولی را نیازمند بود که...

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش چهارم/ لوکاچ یادآور می‌شود که شوپنهاور، نیچه و کی‌یرکگارد از این قدرت و نبوغ فکری برخوردار بودند که برآمدن دوره‌یی ارتجاعی در زنده‌گی تاریخی و سیاسی آلمان و اروپا را پیش‌بینی کنند و مهم‌ترین عارضه‌های آن را از قبل تشخیص...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش چهارم/ 7. بازداری‌ها: برای تسلط بر خویش دستورالعمل‌هایی را ذکر کردیم. شاید شما با بیان برنامه‌های‌تان و یا چیزهایی که تا کنون آموخته‌اید، مورد تمسخر دیگران قرار گیرید. پس سعی کنید از بیان افکارِ خود در نزد همه‌گان بپرهیزید. مشوش...

ادامه مطلب...
امام اعظم ابوحنیفه (رح) نیاز زمان، جامعه و نظام اسلامی

امام اعظم ابوحنیفه (رح) نیاز زمان، جامعه و نظام اسلامی

بخش نخست/  امام اعظم (رح) در زمانی ظهور کرد که نظام، جامعه و ملت مسلمان با مشکلات و مسایل چالش‌زای فراوانی رو‌به‌رو بود. نظام اسلامی با گسترش قلمرو اسلام از لحاظ نظم اداری و قانون بین‌المللی در چه‌گونگی اداره قلمرو وسیع و...

ادامه مطلب...