سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش چهـل‌و‌سـوم/ افرادی که فعالانه گوش می‎دهند، بدین شکل عمل می‎کنند: • ارتباط چشمیِ مداوم با گوینده؛ • بدون قضاوت کردن، با دقت به پیامِ گوینده گوش می‌دهند و سپس در صورتِ لزوم با طرح پرسش‎هایی، از درستی دریافتِ پیام مطمین می‌شوند تا...

ادامه مطلب...
رهبر باید شیفتۀ  خدمت باشد  نه تشنۀ قدرت

رهبر باید شیفتۀ خدمت باشد نه تشنۀ قدرت

در جنوری 1952، هنگامی که نام دوایت دی. آیزنهاور به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه بر برگه‌های رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی در نیو همپشایر ظاهر شد، تعداد بسیار کمی از آمریکاییان می‌دانستند، یا به این موضوع اهمیت می‌دادند، که او به...

ادامه مطلب...
ندای آزادیِ انسان

ندای آزادیِ انسان

کانت روشن‌گری را این‌گونه تعریف می‌کند: روشن‌گری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خود و نابالغی، ناتوانی در به‌کارگرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری. می‌خواهم دربارۀ مفهومِ دیگری در مکتب فرانکفورت و تفاوت آن با دیگری در مقالۀ...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش چهـل‌و‌دوم/ 3. از بین بردن عوامل مزاحم: گاهی بعضی عواملِ محیطی مانند: سروصدا، تهویه، درجۀ حرارت و حتا نوع نشستن باعث می‎شود که حواس انسان منحرف شده، تمرکز از بین برود. ما باید با شناسایی این عوامل و از بین...

ادامه مطلب...
آزادی عجب نعمتى است!

آزادی عجب نعمتى است!

بخش دوم و پایانی/ اشاره: روزنامۀ ماندگار در شماره‌های پیش از این قسمت نخست این مقاله را در چند بخش پیهم نشر کرده و حالا قسمت دوم این مقاله را می‌خوانید. یک کلاشینکوف و باقی تفنگ‌های پنج تیره داشتیم. بالای آنها آتش...

ادامه مطلب...