سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش سی‌وسوم/ 1- نگه داشتن کاغذ A5 به دیوار برای چند ثانیه با بازدم: یک کاغذ A5 را با دست روی دیوار قرار داده و سپس دست‎مان را رها می‎كنیم و سعی می‎كنیم که با بازدم آن کاغذ را روی دیوار...

ادامه مطلب...
دموکراسی  و  حقیقت

دموکراسی و حقیقت

فرامرز دِبویویلا/ برگردان: عرفان ثابتی/ کمتر از 30 سال پیش، در پایان جنگ سرد، برخی از ناظران غربی می‌پنداشتند که دموکراسی برای همیشه پیروز شده است. همه می‌دانند که فرانسیس فوکویاما گفت که تاریخ به پایان رسیده است. هیچ شکل...

ادامه مطلب...
فـارسی  بـرای همـه

فـارسی بـرای همـه

در ایام طلبه‌گی، استادی در مدرسه داشتیم که از قریۀ ما بود و سجایای شخصیتی و ذوقی منحصر به فردی داشت. خوب به یاد دارم که باری در مقام ستایش از قدرت ادبی و نوشتاری علامه سعدالدین تفتازانی (دانشمند فارسی‌زبانِ...

ادامه مطلب...
نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

بخش دوازدهـم/ دین‌داری و توسعۀ ‌سیاسی محوری‌ترین بحث این مقاله، بر چگونه‌گی عملکرد و اثرگذاری میان دین‌داری و توسعه می‌چرخد که این مهم در دل تاریخ پُربار اسلام مسیر پُرخم‌وپیچ را طی کرده است. با قبض و بسط دایرۀ عقل‌گرایی در حوزۀ...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش سی‌ودوم/ سخنوری‌ تشریفاتی‌: این‌ نوع‌ سخنرانی‌ كه‌ آن‌ را سخنرانی‌ نمایشی‌ نیز می‌‎گویند، بیشتر در مجلس‌‎های رسمی‌ انجام‌ می‌‎گیرد و در مواردی‌ست‌ كه‌ بخواهند از كسی‌ تجلیل‌ كنند و خدماتِ‌ او را مورد ستایش‌ قرار دهند. سخنانی‌ كه‌ موقع‌ تجلیل‌...

ادامه مطلب...