دربارۀ آزار رساندن  به مورچه‌ها و کشتن آدم‌ها

دربارۀ آزار رساندن به مورچه‌ها و کشتن آدم‌ها

اِسلاوِنکا دراکولیچ، روزنامه‌نگار و مقاله‌نویس خسته‌گی ‌ناپذیرِ کروات، به ثبت شرح حال و اَعمالِ جنایتکارانی پرداخته که پس از جنگ داخلی‌یی که کشور هفتاد سالۀ یوگسلاوی- و مردمش- را از هم ‌گسیخت در دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه محاکمه شدند....

ادامه مطلب...
دربارۀ آزار رساندن به مورچه‌ها و کشتن آدم‌ها

دربارۀ آزار رساندن به مورچه‌ها و کشتن آدم‌ها

  اِسلاوِنکا دراکولیچ، روزنامه‌نگار و مقاله‌نویس خسته‌گی ‌ناپذیرِ کروات، به ثبت شرح حال و اَعمالِ جنایتکارانی پرداخته که پس از جنگ داخلی‌یی که کشور هفتاد سالۀ یوگسلاوی- و مردمش- را از هم ‌گسیخت در دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه محاکمه شدند....

ادامه مطلب...
کارکرد  و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

بخش سوم/ از مجموع تعاریف چنین به نظر می‌رسد که حزب سیاسی عبارت است از گروهی از شهروندانِ فعال و سازمان‌یافته که بر اساس اهدافِ مشترک گردهم آمده‌اند و مبارزه برای کسب رأی همه‌گانی، تلاش برای کسب مناصب دولتی، به‌دست گرفتن...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فـن بیان

سخنرانی و فـن بیان

بخش نوزدهـم/ بعد از یادداشت ایده، باید آن ‎را پرورش داد و آن ایده را با جمع‎آوری مطالبی مرتبط با آن پخته‎تر کرد و یا آن‌که با دیگر ایده‎ها ترکیب کرد و ایدۀ جدیدِ دیگری به‎دست آورد. یادمان باشد که ماندگارترین...

ادامه مطلب...
کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

بخش دوم دومین تعریف از مارکس وبر است که او تعریفِ دیگری از «دولت مُدرن» ارایه می‌دهد. یک نهاد سیاسی اجباری و دارای سازمانی مستمر و پیوسته تا آن‌جا که خود و مقامات اداریِ آن از حق انحصاریِ استفاده از زور...

ادامه مطلب...