چرا صلح افغانستان به سرانجام نمی‌رسد؟

چرا صلح افغانستان به سرانجام نمی‌رسد؟

تیتر یادداشتم صحیح نیست و باید می‌نوشتم که چرا منازعۀ کشورهای متخاصم در افغانستان پایان نمی‌یابد؟ با این‌که تلاش‌های اخیر به‌نام صلح افغانستان انجام می‌شود، اما واقعیت این است که این دیدوبازدیدها و نشست‌های صلح، بخشی از روند یک جنگ...

ادامه مطلب...
چهرۀ آینده عاطفی‌تر است

چهرۀ آینده عاطفی‌تر است

اوایل سال گذشتۀ میلادی، «مجمع جهانی اقتصاد» مقاله‌یی منتشر کرد و در آن هشدار داد که ما در یک قدمیِ زیر و رو شدن اقتصاد جهانی ایستاده‌ایم. نویسنده‌گان مقاله اظهار نظر کرده بودند که احیا و ارتقای مهارت کارگران امروز...

ادامه مطلب...
زاد و ولد در افغانستان

زاد و ولد در افغانستان

آمار ارایه شده از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، در بارۀ زاد و ولد در افغانستان، قابل تاّمل است و دولت مسوولیت دارد تا در این زمینه اقدامات منطقی و قابل اجرا را روی‌دست گیرد. یونیسف اخیراً...

ادامه مطلب...
نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

بخش چهارم/ 1. وبر و اسـلام وبر در نوشته‌هایش پیرامون اسلام، دست به پژوهش‌ زده و وفق اصول اساسی مطالعاتیِ خود بر نتایج اقتصادی و اجتماعیِ حاصل از دین اسلام تأکید داشته، اما اسلام را به عنوان دین ناظر به فرد، مانع...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش بیســت‌وسوم/ فصل هفتـم شروع سخنرانی با جلب توجه کلید یک سخنرانی موفق، شروع جذابِ آن است به‎طوری‌که بلافاصله توجه شنونده را به بهترین نحو جلب نماید. شروع یک سخنرانی، دشوارترین و پُراسترس‎ترین قسمت از یک سخنرانی است؛ بنابرین شروع سخنرانی باید بسیار...

ادامه مطلب...