سخنرانی  و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش هفتم/ • بی‌نیازی مخاطب: اگر مخاطب احساس كند مطالبی كه بیان می‎كنید به دردش نمی‎خورد و برایش فایده‎یی ندارد، به شما توجه نخواهد كرد. این هنر شماست كه عنوان سخنرانیِ خود را طوری انتخاب كنید كه برای شنونده جذاب باشد....

ادامه مطلب...
قوم‌گرایی و تعصبات قومی

قوم‌گرایی و تعصبات قومی

بخش نخست/ ایتلاف‌های سیاسی هم چیزی جز ایتلاف همین احزاب سیاسی قومی نبوده‌اند. ایتلاف‌های سیاسی هم غالباً روی اهداف ملی شکل نگرفته‌اند. این احزاب یا از قدرت دورمانده و یا احساس می‌کنند که از قدرت کناز زده شده‌اند و یا قدرت...

ادامه مطلب...
حزب التحریر، دیدگاه‌‌‌ها  و روش دعوت

حزب التحریر، دیدگاه‌‌‌ها و روش دعوت

بخش چهارم/ مرحلۀ دوم: تفاعل یا تحرک اجتماعی تفاعل به ‌معنای ایجاد جنبش اجتماعی برای تغییر اساسی فرهنگی و ایجاد فضایی خودجوش در ذهنِ توده‌های مختلف اجتماعی به ‌هدف رفتن به‌سوی حاکمیت سیاسی اسلام و درک این حقیقت است که یگانه راه...

ادامه مطلب...
سخنرانی  و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش ششم/ قصۀ اولین روز مکتب شاید برای خیلی از شماها آشنا باشد. روز بزرگی كه برای بیشترِ ما توأم با ترس و هیجان بود؛ ترس از آدم‎های جدید و موقعیتی متفاوت و یا اولین روز كار در اداره و یا...

ادامه مطلب...
قوم‌گرایی و تعصبات قومی

قوم‌گرایی و تعصبات قومی

بخش دوم/ دولت‌مداری و تعصبات‌ قومی اگر ادعا کنیم که نقش دولت‌مداران و مقامات بلند رتبۀ دولتی در خصوص گسترش و تعمیق «تعصبات قومی و قبیله‌یی»، به مراتب بیشتر و موثرتر از شهروندان عادی کشور است، به هیچ وجه گرفتار مبالغه نشده‌ایم. فزون‌طلبی...

ادامه مطلب...