کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

بخش دوم دومین تعریف از مارکس وبر است که او تعریفِ دیگری از «دولت مُدرن» ارایه می‌دهد. یک نهاد سیاسی اجباری و دارای سازمانی مستمر و پیوسته تا آن‌جا که خود و مقامات اداریِ آن از حق انحصاریِ استفاده از زور...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فـن بیان

سخنرانی و فـن بیان

 بخش هجدهـم/ 1. ارتباط موضوع با مخاطبان: به‎طور مثال یک سخنران که در یک جمع که هم افراد مجرد و هم متأهل وجود دارند، بخواهد در خصوص تربیت فرزند صحبت نماید، قطعاً مخاطبانِ مجرد از خودشان می‎پرسند این موضوع چه نفعی...

ادامه مطلب...
سعی دوام‌دار پاکستان  در تخریب روند صلح افغانستان

سعی دوام‌دار پاکستان در تخریب روند صلح افغانستان

همه‌ساله وقتی، روند گفت‌وگوهای صلح درافغانستان داغ می‌شود، پاکستان به تکاپو افتاده و با تغییر لحن اعلامی خود، تلاش می‌کند اسلام‌آباد را حامی صلح افغانستان نشان دهد، روند صلح افغانستان نیز طبق معمول، وقتی سر زبان‌ها می‌افتد که جنگ‌جویان طالبان...

ادامه مطلب...
رکود اقتصادی افغانستان و تبعیض در سیاست های اقتصادی حکومت

رکود اقتصادی افغانستان و تبعیض در سیاست های اقتصادی حکومت

از بدوِ ایجاد حکومت وحدت ملی تا اکنون، دستگاه پالیسی‌ساز اقتصادی دولت در انحصار مشاوریتِ اقتصادی رییس‌جمهور، بیشترِ ظرفیت‌ها و انرژی‌اش را بر توسعۀ ‌بخش تجارت و ترانزیت (گشایش راه‌های زمینی، دهلیزهای هوایی، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، ایجاد...

ادامه مطلب...
کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

بخش نخست/ مقدمه جوامع انسانی بدون ایجاد قواعد و پیمان‌های مناسبی که به شکل گسترده مورد تأیید قرار گرفته باشد، پایدار نمی‌شوند؛ یعنی به رفاه و به‌ویژه توسعه دست نمی‌یایند. قواعد و پیمان‌ها، ثبات، نظم و توسعه را شکل می‌دهند و ناظر...

ادامه مطلب...