رسانه‌ها  و بحران اقتصادی  در افغانستان

رسانه‌ها و بحران اقتصادی در افغانستان

بخش نخست/ چکیده طرح مسأله تحقیق؛ توسعه رسانه‌ها یکی از دست‌آوردهای دولت در بخش آزادی بیان و تکثر اندیشه‌ها در افغانستان به‌شمار می‌رود. در حالی‌ که در دیگر کشورها این چنین آزادی بیان و اندیشه وجود ندارد و مردم از دسترسی به...

ادامه مطلب...
مـرزهـای  فتـوا

مـرزهـای فتـوا

بخش سوم/ مبانی سیاسی و اجتماعی فتوا معمولاً فتواهای خبرساز می‌شود که اثرات رسانهیی و یا عینی در سطح جهان و به‌ویژه حوزۀ سیاست داشته باشد. شاید برابر با فتوای امام خمینی علیه سلمان رشدی (نویسندۀ بریتانیایی هندی‌تبار) هیچ فتوای دیگری...

ادامه مطلب...
تاریخ‌نگاری ملی در افغانستان  و تأثیر آن  بر فرایند ملت-سازی

تاریخ‌نگاری ملی در افغانستان و تأثیر آن بر فرایند ملت-سازی

بخش دوم/ ویژه‌گی‌های رویکرد تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانۀ قوم‌مدار 1. در این رویکرد، تأسیس افغانستان به سال 1747 به همتِ احمد خان ابدالی برمی‌گردد. قصه چنان است که او با نورمحمدخان افغان و سپاهیان افغان و ازبیک، حرم نادرشاه را از تاخت‌وتاز لشکریان شورشی...

ادامه مطلب...
نکـاتی در بـاب آشنـایـی  با سیـرۀ نبـوی

نکـاتی در بـاب آشنـایـی با سیـرۀ نبـوی

چند سالی سیرۀ نبوی را تدریس می‌کردم و باید منابع مختلف را از قدما تا معاصران می‌خواندم و روش سیره‌نویسان را تا حدی بررسی می‌کردم. پس از آن به نتایجی رسیدم که مختصراً در میان می‌گذارم: 1- حضور پیامبر اسلام در زنده‌گی...

ادامه مطلب...
مـرزهـای فتـوا

مـرزهـای فتـوا

کمال‌الدین حامد-استاد دانشگاه/ قلمرو اجتماعی فتوا/ بخش دوم/ ظاهراً فتوا «اعلام حکم شرعی یک پرسش و یا یک غایلۀ اجتماعی می‌باشد که توسط متخصصان این فن صورت می‎گیرد»، در حقیقت مفتی حکم مورد نظر را مبتنی بر منابع شرعی و با استفاده از...

ادامه مطلب...