تاریخ‌نگاری ملی در افغانستان  و تأثیر آن  بر فرایند ملت-سازی

تاریخ‌نگاری ملی در افغانستان و تأثیر آن بر فرایند ملت-سازی

بخش نخست/ مقدمه تاریخ، روح هویت انسانی است. درک انسان از تاریخ است که به هویت انسان جهت می‌بخشد و گستره‌های آن را مرزبندی می‌کند. چگونگی تعبیر ما از تاریخ، بر چگونگی هویت ما تأثیرگذاری مستقیم دارد. به عنوان نمونه، آنانی که...

ادامه مطلب...
«غـم» با «انسـان» چه می‌کند؟

«غـم» با «انسـان» چه می‌کند؟

بخش دوم و پایانی/ قلب تنها اندامی نیست که بر اثر غم آسیب می‌بیند. جیمز کُن، روان‌شناس بالینی و روان‌عصب‌شناسِ دانشگاه ویرجینیا، توضیح می‌دهد که رویدادهای استرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زا قادرند بر دستگاه ایمنی هم فشار بیاورند. واکنش پیچیدۀ جنگ یا گریزِ بدنْ بهایِ...

ادامه مطلب...
درآمدی بر جنسیت و فرهنگ

درآمدی بر جنسیت و فرهنگ

محور اساسی مسأله جنسیت افزایش طرح‌ها در عالم هستی نبوده؛ بلکه بازاندیشی ژرف در این راستا می‌باشد. به عبارت دیگر، جنسیت همانا سلسله روابطی است که از بدو تولد، در مرد و زن تنیده شده است و یکی از حساس‌ترین...

ادامه مطلب...
«غـم» با «انسـان» چه می‌کند؟

«غـم» با «انسـان» چه می‌کند؟

بخش نخست/ زیست‌شناسان به ما نشان داده‌اند که تجربۀ شادی، غم یا عشق، با کم و زیاد شدنِ هورمون‌های به‌خصوصی در بدن در ارتباط است. با‌ این‌ حال، هنوز ابعاد زیادی از واکنش‌های بدنیِ ما در مواجهه با تجربه‌های عاطفی شدید،...

ادامه مطلب...
ضرورت  تغییرساختار نظام سیاسی افغانستان

ضرورت تغییرساختار نظام سیاسی افغانستان

بخش دوم و پایانی/ قانون اساسی و مواضع دو طیف سیاسی در پانزده سال گذشته، دو طیف متفاوتِ سیاسی شکل گرفته که یکی خواهان تداوم نظام بستۀ سیاسی کنونی است و دیگری بر تغییر نظام سیاسی و در نتیجۀ آن، غیرمتمرکز شدن...

ادامه مطلب...