وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

بخش نخست/ وحدت ملی چیست و در چه‌گونه سرزمین‌هایی می‌روید؟ چرا مردم افغانستان با وجودی که از سال‌ها بدین‌سو ظاهراً در زیر سایۀ درخت وحدت ملی به سر برده‌اند، ولی در عمل به هم‌گرایی و به‌زیستی شهروندی نرسیدند؟ وحدت ملی به‌...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش ششم/ عقل، لغت یا تأویل از منظر محمد عبده محمد عبده با میراث معرفت‌شناختی اسلامی‌یی مواجه شد که عقل در آن کنار زده شده بود، پس وی به تقویت عقل پرداخت. عقل در اندیشۀ محمد عبده اهمیت اساسی و مرکزی داشت....

ادامه مطلب...
د کـوم ځـای یـی؟

د کـوم ځـای یـی؟

طالبان یک گروه مزدور، تفرقه‌افگن و به شدت قوم‌گرا استند. به تاریخ 23 حمل 1378 خورشیدی، به‌خاطر دیدن کودکانم از درۀ پنجشیر به شهر کابل آمدم. آمدن از پنجشیر به کابل در زمان حاکمیت طالبان، در واقع سفر سخت، طاقت‌فرسا و...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش پنجم/ دیدگاه‌های عقلانی محمد عبده در زمینۀ فرهنگ و هنر محمد عبده به‌سانِ هر اصلاح‌گری که برای احیای فکر دینی تلاش می‌کند، دیدگاه متفاوتی نسبت به دیگران در زمینۀ عکاسی و مجسمه‌سازی دارد. وی در سفرهایی که به کشورهای اروپایی داشت،...

ادامه مطلب...
شریک دزد،رفیق قـافله

شریک دزد،رفیق قـافله

چهار سال پیش، شاخۀ «ولایت خراسان داعش» در جنوب‌شرق افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان اعلام موجودیت کرد. یک‌سال بعد از آن، ده‌ها تن از اراذل و اوباش که در بین آنان شهروندان ازبیکستان هم حضور داشتند، در ولایت جوزجان تجمع...

ادامه مطلب...