محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش چهـارم/   مصالح ضروری‌یی که انسان‌ها برای ادامۀ زنده‌گی به آن نیاز دارند، از منظر شاطبی پنج چیز است: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. از منظر محمد عبده، راهکار عملی در این زمینه این است که برای اجتهاد در...

ادامه مطلب...
آغاز گفتمان صلح آیس‌کریمی

آغاز گفتمان صلح آیس‌کریمی

افغانستان سرزمین تقابل‌ها و تضادهاست؛ اما برای نخستین‌بار همه‌گان بر سر یک امر اتفاق آرا دارند، و آن امر واحد چیزی نیست جز سخنرانی تاریخی دومین متفکر جهان در پیوند به کالبدشگافی نسبت‌های پنهان و زنجیره‌یی صلح و آیس‌کریم. متفکر...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش سوم/ محمد عبده آیات زیادی را در تفسیر خویش دربارۀ عقل ذکر می‌کند تا بدین‌وسیله حقیقتِ عقل و اهمیتِ آن را بیان دارد، و بر همین اساس به احکام عقل و منطق بگیرد، که این‌گونه آیات به‌طور کلی بسیار زیاد...

ادامه مطلب...
خشونت‌هـای فزاینـده  بر زنان افغانستان و راه‌های جلوگیری از آن‌

خشونت‌هـای فزاینـده بر زنان افغانستان و راه‌های جلوگیری از آن‌

بخش دوم و پایانی/ از بهر زنان افغانستان در معرض خشونت، مجامع بین‌المللی نگرانی‌هایی دارند و دولت را در تطبیق قانون منع خشونت با زنان ناکام می‌خوانند. آمار و ارقام رسمی و جامع در مورد شماری از قضایای خشونت با زنان...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش دوم/ دانش محمـد عبده در قرن نوزدهم میلادی تحولات بنیادینی در مصر رونما گردید، از جمله این‌که گروهی از علما و دانشمندانی به میدان آمدند که در دانش خویش تنها به مدارس و دانشسراها و دانشگاه‌های کلاسیک اکتفا نکرده، بلکه با...

ادامه مطلب...