خشونت‌هـای فزاینـده  بر زنان افغانستان و راه‌های جلوگیری از آن‌

خشونت‌هـای فزاینـده بر زنان افغانستان و راه‌های جلوگیری از آن‌

بخش نخست/ خشونت‌های فزاینده بر زنان افغانستان و طـُرق جلوگیری از آنها عنوان نوشته و پژوهشی است که تهیه و از حیث اهمیت کاربردی‌یی که دارد، مرا واداشت تا پیرامون پدیدۀ خشونت یا «وایولِنس»، سطوری چند بنویسم و آن را به...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش نخست/ در جهان اسلام جریان‌های مختلفی از نیمه‌های قرن نوزدهمِ میلادی تا به امروز وارد فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و دینی شده‌اند: جریان نخست، جریان غرب‌گراست که در دانشگاه‌های غربی درس خوانده و به‌وسیلۀ استعمارگران در دانشگاه‌ها و مناصب حکومتیِ کشورهای اسلامی...

ادامه مطلب...
فتــحکابـل

فتــحکابـل

در فتح کابل، ماه میزان 1380 خورشیدی، من عضو کمیتۀ فرهنگی جبهۀ پنجشیر بودم. ساعت 7 صبح روز 23 میزان 1380 خورشیدی از قریه، جانب دفتر کمیتۀ فرهنگی که در منطقۀ دشتکِ پنجشیر با پای پیاده حدود سه ساعت فاصله دارد،...

ادامه مطلب...
بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش هفتم و پایانی/ نویسـنده: محمد عابد الجابری/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ مسألۀ دیگر مرتبط با موضوعِ مورد بحث این است که اگر کسی عقل و زیرکیِ خود را صرفِ شر کند، آیا شایسته است که او را عاقل بنامیم؟ برخی می‌گویند درست...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ  تاریخ

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریخ

بخش ششم و پایانی/ پس از مباح سازی شهر مدینه و تثبیت پایه‌های قدرت یزید، عبدالله بن زبیر از اطاعت یزید سرباز می‌زند و خلافت خود را در حجاز اعلام می‌کند، اینجاست که یزید لشکر خود را پس از سرکوب مردم...

ادامه مطلب...