بنیاد اخلاق بر عقل استوار است یا بر نقل؟

بنیاد اخلاق بر عقل استوار است یا بر نقل؟

بخش سوم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ در میراث فارسی خرد و فرزانه‌گی به زبان پادشاهان، وزیران، ادیبان و روحانیان ستایش می‌شود؛ چنان‌که کتاب‌ها و منابع تخصصی زبان و ادبِ عربی مملو از آن است. در این‌جا به پاره‌یی از...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریـخ!

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریـخ!

بخش دوم/ نکتۀ سوم: وحی، پردۀ عصمت سلف را می‌درد در قرآن کریم نصوص متعددی آمده است، ستایش‌های مشخصی را برای خیریت و افضلیت می‌گذارد که همۀ آنها بر محور ارزش‌های اخلاقی مانند: تقوا و پیروی نیکو به دور از چارچوب زمانی...

ادامه مطلب...
بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش دوم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری- مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ میراث عربی ناب تنها در واژۀ عقل و مشتقاتِ آن که ریشۀ «ع. ق. ل» دارد، جنبۀ اخلاقی و ارزشی دیده نمی‌شود بلکه در همۀ واژه‌گانی که قرابتِ معنایی با این کلمه دارند، جنبۀ...

ادامه مطلب...
بنیـاد اخلاق  بر عقل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیـاد اخلاق بر عقل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش نخست/ نویسـنده: محمد عابد الجابری/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ از جمله مسایلِ بنیادینی که مبحث اخلاق در اندیشۀ فلسفیِ معاصر آن را مورد توجه قرار می‌دهد، موضوع «بحران اخلاقی» است که در پرسش ذیل خلاصه می‌شود: اخلاق بر کدام اساس استوار است؟ به...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ تـاریـخ!

خیـرالقـرون در آیینـۀ تـاریـخ!

بخش نخست/ عنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضی الله عنه - عَنِ النَّبِی - صلى الله علیه وسلم - قَالَ: «خَیرُ النَّاسِ قَرْنِی، ثُمَّ الَّذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِینَ یلُونَهُمْ، ثُمَّ یجِیءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ یمِینَهُ وَیمِینُهُ شَهَادَتَهُ». (بخارى:2652) «ازعبدالله بن...

ادامه مطلب...