الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

بخش سوم/ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جنجال‌برانگیز و تشکیل حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۳، طالبان بار دیگر به مذاکرات صلح دعوت شدند. استراتژی نخستینِ رییس‌جمهور غنی شبیه مرحلۀ دوم گفت‌وگوهای صلح رییس‌جمهور کرزی بود (استفادۀ هم‌زمان از اجبار و مذاکره)،...

ادامه مطلب...
ابو ریحان بیرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

ابو ریحان بیرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

بخش نخست/ فشردۀ بحث در تاریخ سرزمین ما هیچ دانشمندی به مقام علمی البیرونی (973-1048م) و ابن‌سینا (980-1037م) نمی‌رسد؛ دو دانشمند بلندآوازه‌یی که در یک زمان می‌زیستند و شاگردان شان اولی را «استاذ الرییس» و دومی را «شیخ‌الرییس» می‌نامیدند. پیرامون زنده‌گی، شخصیت،...

ادامه مطلب...
الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

بخش دوم/ درآمد منازعه در جوامع انسانی بنابر عواملی به میان می‌آید و به محض از میان‌رفتنِ عوامل و حلشدن مسایل آن، پایان می‌یابد. در مجموع، برای حل منازعه سه‌روش وجود دارد: استفاده از قوۀ قهریه که به غلبۀ نظامی یک طرف...

ادامه مطلب...
حکـایت استـاد سیـاف  ازسجـایای مسعـود بـزرگ

حکـایت استـاد سیـاف ازسجـایای مسعـود بـزرگ

هرکس که احساس داشته باشد با خواندن این متن اشکش جاری می‌شود، یکبار در بارۀ مسعود کوتاه مطالعه کنید: در سالی ١٣٨٦ خوب به ياد دارم كه محترم استاد سياف مهمان يكي از تلويزيون‌ها بود، در سالروز شهادت قهرمان ملي احمدشا...

ادامه مطلب...
الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

بخش نخست/ این تحقیق بخشی از سلسله پژوهش‌های مطالعات صلح انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است. پژوهش‌های دیگر انستیتوت در این زمینه شامل «نگرش و برداشت مردم افغانستان از گفت‌وگوهای صلح دولت با طالبان» (1394)، «بررسی گفت‌وگوهای صلح در افغانستان در چهاردهۀ...

ادامه مطلب...