جایگاه تاریخ شفاهی  در تحقیقات تاریخی

جایگاه تاریخ شفاهی در تحقیقات تاریخی

بخش نخست/ بنا به موضوع موردبررسی در تحقیقات تاریخی مورخان می توانند از منابع متفاوتی برای پژوهشهای خود استفاده کنند هر چه این تحقیقات به حوزه های تاریخ اجتماعی و مردم نزدیکتر باشد ارزش منابع شفاهی به علت ماهیت عمومی بیشتر...

ادامه مطلب...
چگونه کودک مان را به انجام کارهای خانگی شان وادار کنیم؟

چگونه کودک مان را به انجام کارهای خانگی شان وادار کنیم؟

بخش سوم و پایانی/ سختگیری ممنوع توجه به تفاوت کودکان از سوی والدین امر بسیار مهمی است و نباید برای کودکان ضعیف تر سختگیری بی جا کرد. بعضی کودکان کندتر هستند و نیاز به زمان بیشتری برای نوشتن دارند، برخی دیرتر درس...

ادامه مطلب...
آیـا اثـرات مرگبـار  گـرم شـدن زمیـن را می دانیـد؟

آیـا اثـرات مرگبـار گـرم شـدن زمیـن را می دانیـد؟

از بین رفتن یخچال های موجود در قطب شمال و جنوب یکی از نگران کننده ترین اثرات گرم شدن زمین است. آب شدن این حجم زیاد از یخ و برف باعث بالا آمدن سطح آب در اقیانوس ها شده و...

ادامه مطلب...
از تاریخ نگاری سنتی تا تاریخ نگاری نوین

از تاریخ نگاری سنتی تا تاریخ نگاری نوین

در تاریخ نگاری سنتی، مورخ به دنبال واقعه‎یابی بود و به یک تاریخ مرده می‎انجامید؛ در تاریخ‎نگاری مدرن تلاش می‌شود مورخ حداقلی از تفکر و تحلیل را داشته باشد، تا بتواند رخدادهای گذشته را عمق و جان و معنا بدهد...

ادامه مطلب...
چگونه کودک مان را  به انجام کارهای خانگی شان وادار کنیم؟

چگونه کودک مان را به انجام کارهای خانگی شان وادار کنیم؟

بخش دوم/ واقعیت این است که اگر والدین بتوانند اصول فرزند پروری را به درستی اجرا کنند، می توانند امیدوار باشند که نه فقط در انجام تکالیف بلکه در سایر امور، کودک وظیفه اش را انجام می دهد. بنابراین اولین اصل...

ادامه مطلب...