توسل به مرجعیت دینی  برای پایان جنگ در افغانستان

توسل به مرجعیت دینی برای پایان جنگ در افغانستان

از مدتی به این‌ سو گفت‌‌وگوهایی به میان آمده است مبنی بر این‌که چون افغانستان دارای دار‌الافتای رسمی نیست، چرخه خشونت خونبار کنونی باز نمی‌ایستد و تا چنین نهادی تاسیس نشود این روند پایان نخواهد پذیرفت. گویا دار‌الافتا کلید بسیاری...

ادامه مطلب...
نگاهی نو به قرآن/ فشرده‌یی از نظریات شحرور در قرآن شـناسی

نگاهی نو به قرآن/ فشرده‌یی از نظریات شحرور در قرآن شـناسی

بخش شانزدهـم/ حد سوم از دو حد پایین و بالا با هم تشکیل می‌شود؛ البته در صورتی که با یکدیگر تقارن یابند. برای توضیح این نوع از حد، آیۀ 11 سورۀ نساء در خصوص ارث نقل شده است. مفاد کلی آیه...

ادامه مطلب...
مکتب تمدن‌آفرینِ  رمضان

مکتب تمدن‌آفرینِ رمضان

بخش پانزدهـم/ امروز بیشتر مردم انتحاری‌اند ولی انتحاری‌هایی از نوع دیگر؛ به این معنی که مواد غذایی‌یی را که در معده‌ها تعبیه می‌کنند، حکم موادی انفجاری را دارد که مفعول آن آهسـته آهسـته و به‌صـورت تدریجـی کـار خـود را انجام خواهـد...

ادامه مطلب...
نگاهی نو به قرآن/ فشرده‌یی از نظریات شحرور در قرآن شـناسی

نگاهی نو به قرآن/ فشرده‌یی از نظریات شحرور در قرآن شـناسی

بخش پانزدهـم/ مبحث اول حدود و عبادات شحرور در حوزۀ احکام قرآنی، چهار بحثِ بزرگ را راه‌اندازی می‌کند که در بخش خود کارِ مهمی تلقی می‌گردد ولی به لحاظ این‌که قسمت‌های عمدۀ این مباحث از عناصر اصلی “قرائت مدرن”ِ وی محسوب نمی‌شود و...

ادامه مطلب...
مکتب تمدن‌آفرینِ  رمضان

مکتب تمدن‌آفرینِ رمضان

بخش چهاردهـم/ هنر مقدسِ روزه‌داری این عنوان را از کتابی به عاریت گرفته‌ام که به قلم «تامس راین» در سال 2005 میلادی پیرامون روزه در امـریکا منـتشر شده است. روزه هنر است؛ هنر خـوبِ زنده‌گی کـردن، ولـی چـه کنیم که کمتر کسی...

ادامه مطلب...