قسمت بیست و دوم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و دوم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌های یک رسانه خوب دسترسی عده‌ای به این باوراند که رسانه باید سراسری و دسترسی به آن آسان باشد. هرگاه یک رسانه به اکثریت مردم یک کشور یا یک جغرافیا برسد، هم سان به همه اطلاع رسانی و برنامه را همه...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و یکم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و یکم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌‎های یک رسانه خوب یک رسانه خوب چه ویژه‌گی‌هایی می‌داشته باشد؟ کوتاه ترین پاسخ این خواهد بود که یک رسانه باید مخاطب پسند باشد. اما چون مخاطبان در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی و ذهنی قرار دارند که...

ادامه مطلب...
قسمت بیستم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیستم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه انواع رسانه‌ها تقسیم بندی به اساس وابسته‌‎گی تعدادی از رسانه‌ها را به اساس وابسته‎‌گی آنها تقسیم بندی نموده‌اند و به این باورند که تمام رسانه‌ها به سه بخش زیر تقسیم می‌شوند: رسانه‌های دولتی عبارت از آن دسته رسانه های اند که از...

ادامه مطلب...
قسمت نزدهم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت نزدهم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه انواع رسانه‌ها تقسیم‌بندی بر بنیاد زمان نشر اگر رسانه‌ها حتی برنامه‌ها و صفحات رسانه‌ها را از نگاه زمانی بررسی کنیم دیده می‌شود که رسانه‌ها، صفحات یا برنامه‌ها به‌صوت منظم بیست و چهار ساعته یا در یک وقفه معین به مخاطبان پیشکش...

ادامه مطلب...
قسمت هجدهم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت هجدهم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه انواع رسانه‌ها اندیش‌مندان تقسیم بندی‌های مختلف را برای رسانه‌ها پیشنهاد نموده و هرکس از دیدگاه خود رسانه‌ها را به اساس معیار خاص دسته بندی کرده است. عده‌ای به این باور هستند که تمام رسانه‌ها به دو دسته تقسیم شده، طوریکه...

ادامه مطلب...
Page 2 of 74712345...1020304050...Last »