بخش هفتم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل سوم سنجش افکار عامه پیشینه سنجش افکار عامه امروز در سراسر جهان به یک امر ضروری و روزمره تبدیل شده و تقريبا در هر موضوعی می‌توان افکار عامه را سنجید و مورد ارزیابی قرار داد. تحليل دقيقی از گسترش افكار درباره موضوعات...

ادامه مطلب...

بخش ششم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل دوم دولت و افکار عامه در گذشته بسياری از متفكران افکار عامه را به‌عنوان نيروی موثری می‌پنداشتند كه حكام بايد از چه‌گونه‌گی كنترول آن آگاه باشند. ژان ژاک روسو فيلسوف فرانسوی قرن هجدهم بر اين عقيده بود، كه تمام قوانين براساس...

ادامه مطلب...

بخش پنجم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل دوم مجریان افکار عامه مدیران افكار با وجود اهميتی كه به نقش رسانه‌ها در شكل گيری افکار عامه داده می‌شود، بايد جایگاه قابل ملاحظه‌ای برای رهبران فكری یا مدیران افکار در اين زمينه نیز قايل شد. اصطلاح مدیران یا رهبران فكری هم‌زمان...

ادامه مطلب...

بخش چهارم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فضل اول نقش رسانه‌ها اگرچه اندیش‌مندان عوامل چون مذهب، سنت، عادات ملی، تربيت، خانواده، محيط، همسايه‌‎گان، طبقه حاكم، اوضاع بين‌المللی، زمان، فرصت‌ها، كلمات، شايعات، سانسور، وسايل ارتباطی، نطق و تماس با ديگران را در تشكيل افکار عامه موثر می‌داند. اما در جهان...

ادامه مطلب...

بخش سوم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل اول شکل‌گیری در محدود تعاريفی كه از افکار عامه ارایه شده عموماً به سه خصلت اين پديده اشاره گرديده است: آشكار بودن، آگاهانه و هوش‌يارانه بودن و از وسعت کافی برخوردار بودن. با وجود اين یک حادثه یا واقعه زمانی بر افکار...

ادامه مطلب...
Page 2 of 75012345...1020304050...Last »