بررسـی عـواملِ  تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان

بررسـی عـواملِ تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان

دکتور عبدالقهار سروری، صمدعلی نوازش، خالد مقصودی، امان ریاضت، سید خلیل‌الله سادات و رفیع جسور/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ موسسۀ تحقیـقاتی و مشـوره‌دهـی افغـانستان ------------------------------------------------------ بخش چهارم و پایانی/ نتیــجه‌گیری این پژوهش به‌ هدفِ بررسی عواملِ تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان راه‌اندازی و انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده...

ادامه مطلب...
بررسـی عـواملِ  تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان

بررسـی عـواملِ تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان

دکتور عبدالقهار سروری، صمدعلی نوازش، خالد مقصودی، امان ریاضت، سید خلیل‌الله سادات و رفیع جسور ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- موسسۀ تحقیـقاتی و مشـوره‌دهـی افغـانستان/ -------------------------------------------------------------- بخش سوم/ ----------------- نتایج کیـفی (تشریحی) بخش نتایج کیفی شامل بخش‌های مهمِ نظریات و پاسخ‌های اشتراک‌کننده‌گان به پرسش‌های کیفی می‌باشد که به‌گونۀ مستقیم نقل قول...

ادامه مطلب...

بررسـی عـواملِ تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان

دکتور عبدالقهار سروری، صمدعلی نوازش، خالد مقصودی، امان ریاضت، سید خلیل‌الله سادات و رفیع جسور/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- موسسۀ تحقیـقاتی و مشـوره‌دهـی افغـانستان -------------------------------------------------------- بخش دوم/ -------------- اشتراک‌کننده‌گان سروی کمی (Quantitative) این پژوهش شامل ۳۱۴ اشتراک‌کننده دارای ویژه‌گی‌های متفاوتِ فردی، اجتماعی کاری و تحصیلی می‌باشد. نمرۀ میانگین (Mean...

ادامه مطلب...
بررسـی عـواملِ  تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان

بررسـی عـواملِ تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان

دکتور عبدالقهار سروری، صمدعلی نوازش، خالد مقصودی، امان ریاضت، سید خلیل‌الله سادات و رفیع جسور ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- موسسۀ تحقیـقاتی و مشـوره‌دهـی افغـانستان ------------------------------------------------------------ بخش نخسـت/ چکیــده انتخابات یکی از مولفه‌های اصلیِ دموکراسی تلقی می‌شود و نتایج واقعی یک انتخاباتِ آزاد، شفاف و عادلانه، مردم را کمک...

ادامه مطلب...
حیدری وجودی؛ آخرین حلقه از سلسلۀ شاعران عارف

حیدری وجودی؛ آخرین حلقه از سلسلۀ شاعران عارف

اگر سخن به مطلقیت نگفته باشم، استاد حیدری وجودی را می‌توان آخرین حلقه از سلسلۀ شاعران عارف در افغانستان دانست. حالا شاید چنین بزرگوارانی در گوشه و کنار این سرزمین زیست می‌کنند و با دم گرم عرفانی خویش در پیکرۀ...

ادامه مطلب...