تحصیلات عالی افغانستان در گروِ توهم، تقلید و تقلب

تحصیلات عالی افغانستان در گروِ توهم، تقلید و تقلب

* دکتور عبدالقهار سروری/ دکتورای ارتباطات و تکنالوژی بشری از دانشگاه پهنگ مالیزیا، ماستر ارتباطات تخصصی و زبان انگلیسی از دانشگاه پهنگ مالیزیا و لیسانس ژورنالیسم از دانشگاه کابل بخش چهارم و پایانی--------------------------------------------------------- برای طرح، تهیه و تحققِ برنامه‌های مفید و معیاری...

ادامه مطلب...

مسعود و ادبیات

نقیب‌الله رسولی فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نو آر که نو را حلاوتی‌ست دگر فرخی سیستانی این شعر را که دیدم، خاطره‌یی یادم آمد. باری در چمن خسدۀ فرخار اوایل ماه حوت ١٣٧٩ به بهانۀ گذاشتن چوب در بخاری، وارد اطاق...

ادامه مطلب...
تحصیلات عالی افغانستان در گروِ توهم، تقلید و تقلب

تحصیلات عالی افغانستان در گروِ توهم، تقلید و تقلب

* دکتور عبدالقهار سروری / دکتورای ارتباطات و تکنالوژی بشری از دانشگاه پهنگ مالیزیا، ماستر ارتباطات تخصصی و زبان انگلیسی از دانشگاه پهنگ مالیزیا و لیسانس ژورنالیسم از دانشگاه کابل بخش سوم ---------------------------------------------------------- آیا با امکانات و ظرفیت‌های کنونی تحصیلات عالی افغانستان...

ادامه مطلب...
تعادل در عشق  ‌ورزی

تعادل در عشق ‌ورزی

بخش نخست/ خیلی‌ها اعتقاد دارند که عشق فقط یک افسانه است و در دنیایی که آدم‌ها، حتا وقت کافی برای انجام کارهای ضروری و شخصی ندارند، آیا هنوز می‌شود کسانی را پیدا کرد که عاشق کسی باشند؟ وقتی به کسی علاقه...

ادامه مطلب...

نیروی انسانی؛ کلید موفقیت در میدان جنگ!

نیروهای دفاعی و امنیتی کشور درگیر یک جنگ فرسایشی استحبارت منطقه بوده و برای پیروزی در این جنگ، لازم است از نیروهای انسانی و منابع مالی استفادۀ درست صورت گیرد. رقابت‌های منطقه‌یی و رقابت‌های جهانی٬ افغانستان بی‌ثبات را که حدود...

ادامه مطلب...