قسمت سی ام ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت سی ام ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب سواد رسانه‌ایی مخاطبان به رسانه‌ها از دیدگاه‌های متفاوت می‌نگرند و هرکه به گمان خود تحلیل از نشرات و مطالب یک رسانه داشته و رسانه‌ها را به اساس برداشت خودش طبقه بندی یا رده بندی می‌نمایند؛ که این برداشت‌ و دیدگاه...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و نهم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و نهم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب تقسیم بندی مخاطبان به اساس قدامت مخاطبان به اساس قدامت و سابقه وابسته‌گی به یک رسانه نیز طبقه بندی شده می‌توانند. طوری‌که مخاطبان سنتی،‌ دایمی و قدیمی که همیشه تحت هر شرایط به یک رسانه توجه می‌داشته باشند و کسانی...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و هشتم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و هشتم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب دسته بندی مخاطبان مخاطبان را به دسته‌های گوناگون نظر به معیارهای متفاوت تقسیم بندی نموده‌اند که به معرفی چند دسته از مخاطبان پرداخته می‌شود: دسته بندی مخاطبان به اساس باورهای دینی و مذهبی در جهان امروز ما اندک افرادی زنده‌گی می‌کنند که...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و هفتم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و هفتم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب تعریفات از مخاطب تعریف‌های متعددی شده است که به چند تعریف آن پرداخته می‌شود: مخاطب، کسی است که داوطلبانه به محتوی یک رسانه معینی روی می‌آورد. مخاطب، کسی که متن و محتوای رسانه‌ها را دریافت می‌کند. مخاطب،‌ شخصی است که در انتهای فرایند...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و ششم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و ششم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌‎های یک رسانه خوب پخش شایعه از طریق رسانه‌ها موجب حاکمیت موضوع بی‌بنیاد شده و می‌توان از طریق همین رسانه‌ها آن‌را خنثی کرد. قسمی که پیش از این گفته شد سانسور یکی از راه‌ها برای گسترش شایعه است؛ از این...

ادامه مطلب...
Page 4 of 750« First...23456...1020304050...Last »