جامعه‌شناسیِ سانسور

جامعه‌شناسیِ سانسور

بخش نخست/ مقـدمه ممیزی به شکل تحمیلی آن، سرگذشت روزگاری‌ست که چیستی حوزۀ حاکم میان دولت‌مردان و مردم در بی‌اعتمادی بود. همچنان‌ که خودمشغولی و انفعال مردم - «محکومان» - به جدایی و به قدرتِ تک‌قطبی همه‌کاره یاری می‌رساند. این جدایی...

ادامه مطلب...
گرفته‌گی صـدا  در صبح

گرفته‌گی صـدا در صبح

بخش نخسـت/ دلیل گرفته‌گی صدا، برگشت شبانۀ اسید معده به مری و گلو در هنگام خواب است. اشکال این برگشت در این است که انسان متوجه آن نمی‌شود. یکی از نشانه‌های آن، بدبویی تنفس در صبح است. پس اگر گرفته‌گی بدون...

ادامه مطلب...
ملا صاحب  گوشت و پوستش از تو، استخوانش از من!

ملا صاحب گوشت و پوستش از تو، استخوانش از من!

«ملا صاحب! گوشت و پوستش از تو، استخوانش از من! این بچه‌(پسر)ام است، هر قسمی که می‌شود، می‌خواهم درس را یاد بگیرد». این نقل قولی است که چندین‌بار از زبان پدران زیادی شنیده‌ام که پسران‌شان را به ملا امام مسجدشان سپرده‌اند...

ادامه مطلب...
سـاعتِ واژگـون – تأملی دربارۀ حقِ سُستی و بی‌حرکتی در شهر مُدرن

سـاعتِ واژگـون – تأملی دربارۀ حقِ سُستی و بی‌حرکتی در شهر مُدرن

بخش سوم و پایانی/ نشستن روی یک نیمکت شهری، تماشای عابرانی که می‌گذرند، پرسه زدن در خیابان‌ها، نگاه کردن ویترین مغازه‌ها، قدم زدن همراه کسی که دوستش داریم، شنیدن صدای پرنده‌گان و بازی کودکان در یک پارک کوچک، بوییدن عطر صبح،...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش شصـتم و پایانی/ تغییر موضع‎گیری بسا اتفاق افتاده که در فاصلۀ چند ساعت، در موضع‎گیری‎هایِ حکومت یا یک سازمان یا نهاد تغییر وارد می‎شود. تغییر در موضع‌گیری‎های سیاسی، امری عادی است و همه‌روزه اتفاق می‎افتد، در حالی که مصاحبه‎کننده ساعاتی قبل...

ادامه مطلب...