میوه‌هایِ ممنوعه؟!

میوه‌هایِ ممنوعه؟!

بخش نخست/ پسیاری از افراد معتقدند كه میوه‌ها و سبزیجات چون تركیبات كاملاً طبیعی و بدون هرگونه مواد شیمیایی و نگه‌دارنده هستند، پس منعی ندارد كه تمام قسمت‌های آن‌ها بدون هیچ نگرانی و مشكلی خورده شود. اگر شما هم جزو این...

ادامه مطلب...
اسارت اروپا  در دام ارزش‌های اخلاقی خود

اسارت اروپا در دام ارزش‌های اخلاقی خود

بخش دوم/ امروزه، «مهاجر» جانشینِ پرولتر و چریک شده است: قهرمان جدید قربانی‌شناسی معاصر. مهاجر هم عصارۀ ستم است و هم سرچشمۀ رستگاری ما. هر ملاحظۀ دیگری را در مورد او باید کنار گذاشت. اجازه نداریم که نظرات خودمان را دربارۀ...

ادامه مطلب...
آینـده از منظرِ  هگـل

آینـده از منظرِ هگـل

 بخش چهارم و پایانی/ هگل مجبور است این وضعیتِ آخرالزمانی را در خارج از دستگاه خود، دست‌کم بر روی مرزهای آن، قرار دهد. به بیـان دیگر، در هگل همه‌چیز تاریخی است، جز یک استثناء یعنی خود تاریخ. در هگل همه چیز...

ادامه مطلب...
اسارت اروپا  در دام ارزش‌های اخلاقی خود

اسارت اروپا در دام ارزش‌های اخلاقی خود

بخش نخست/ اغلب از یاد می‌بریم که اروپای معاصر، برخلاف امریکا، نه با شور و شوق سرآغازهای تازه که با حس هراس‌آلودی از تباهیِ خود پدیدار شد. جنایات نازی‌ها کل «دنیای قدیم» را همچون سرطانی که از دیرباز در درون آن...

ادامه مطلب...
آینـده از منظرِ  هگـل

آینـده از منظرِ هگـل

 بخش سوم/ آیندۀ مطلق: پایان تاریخ روح در پایان سفر پُرافت‌وخیزش در انتهای پدیدارشناسی به دانش یا علم مطلق می‌رسد. این دانش نقطۀ اوجِ خودآگاهی عقل را نسبت به خودش نشان می‌دهد. «علم نظام‌مند، یعنی فهم «روح» در مقام «روح»، تنها زمانی...

ادامه مطلب...