آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش پنجاه‌وهشـتم فصـل نهـم چالش‌های فراراهِ مصاحبه از تعریف مصاحبه تا ارکان و انواعِ آن بحث شد، اما این مسأله را نیز باید به یاد داشت که چالش‎های فراوانی سرِ راه انجام دادنِ یک مصاحبه نیز وجود دارد که مختصراً دربارۀ ترس از...

ادامه مطلب...
مرگ ارزش‌ها و ارزش‌ستیزی اجتماعی

مرگ ارزش‌ها و ارزش‌ستیزی اجتماعی

در مورد سیاست، اقتصاد، روابط بین‌الملل، توسعه و تجارت روزانه مقالات و تحقیق‌های متعدد صورت می‌گیرد، اما به مسایل اجتماعی، جامعه‌شناسی، چگونه‌گی تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای ارزش‌های انسانی و باورمندی به حقوق، اخلاق و عدالت که نبود و بی‌توجهی...

ادامه مطلب...
هویت فرهنگی چیست؟

هویت فرهنگی چیست؟

هیچ فرد و به‌خصوص هیچ گروه اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر آن‌که خود یا دیگران برای وی یک یا چند «هویت فرهنگی» تعریف کرده باشند و او بتواند خود را خواسته یا ناخواسته، شناسایی کند. بدین ترتیب منظور از...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش پنجاه‌وهفتـم/ * ایطو کسانی بوده‌‎اند که وزن کرده باشند، باز پیسه نداده باشن؟ ـ آ. * باز تو برای‌شان چی گفتی؟ ـ می‌گم که پیسه مه بده، باز نمی‌تن، می‌گن دَ گیرِ آمر باغ می‌تُمت. * ایطو کسانی بوده که پیسه زیاد داده باشن؟ ـ...

ادامه مطلب...
مبـارزۀ جهـانی با نظـریه‌هـای تـوطئه‌آمیـز

مبـارزۀ جهـانی با نظـریه‌هـای تـوطئه‌آمیـز

از هنگ کنگ تا مسکو، و از تفلیس تا بلگراد، انبوهی از مردم هر هفته سرگرم اعتراضات خیابانی هستند. آنها اغلب با نیروهای مسلح و عصبانیِ پلیس مواجه‌اند که به باتون و گاز اشک‌آور مجهزند. بعضی از این تظاهرات، بزرگ‌ترین راه‌پیمایی‌هایی...

ادامه مطلب...