قسمت بیست و پنجم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و پنجم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌های یک رسانه خوب افغانستان بستر وسیع و به‌تری برای نشر شایعه دارد. توده وار بودن جامعه یا سرزمین قبیله ای که به جامعه ی طبقاتی شباهت دارد یا به‌صورت کامل با جامعه ی طبقاتی هم خوانی دارد، خود زمینه...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و چهارم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و چهارم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌‎های یک رسانه خوب تامل در متون سیاسی، نظامی و ادبی کهن، هم‌چون هنر جنگ سن‌تزو، شهریار ماکیاولی و دن کیشوت نشان می‌دهد که از دیرباز مفهوم و اصطلاح شایعه در محاورات روزمره مردم و در نوشته‌های صاحبان رای و...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و سوم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و سوم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه ویژه‎‌گی‌های یک رسانه خوب کارکنان رسانه ها و ژورنالیستان ارتباط ناگسستنی باهم دارند. طوریکه رسانه‌ای مشهور، کارمندان رسانه‌ایی خود را محبوب می‌سازد و یا این ژورنالیستان چیره دست و مشهور اند که به اعتبار یک رسانه می‌افزایند و آنرا مخاطب پسند...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و دوم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و دوم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌های یک رسانه خوب دسترسی عده‌ای به این باوراند که رسانه باید سراسری و دسترسی به آن آسان باشد. هرگاه یک رسانه به اکثریت مردم یک کشور یا یک جغرافیا برسد، هم سان به همه اطلاع رسانی و برنامه را همه...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و یکم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و یکم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌‎های یک رسانه خوب یک رسانه خوب چه ویژه‌گی‌هایی می‌داشته باشد؟ کوتاه ترین پاسخ این خواهد بود که یک رسانه باید مخاطب پسند باشد. اما چون مخاطبان در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی و ذهنی قرار دارند که...

ادامه مطلب...
Page 5 of 750« First...34567...1020304050...Last »