آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش پنجاه‌وپنجـم/ در مصاحبه با خارجی، سعی شود که یک پرسش برای سهولتِ ترجمه به چند قسمتِ خیلی کوتاه تقسیم گردد و زیر لغات و جملاتی که بسیار سیاسی و یا جنجال‌برانگیز است، خط کشیده و دوباره پرسیده شود تا از...

ادامه مطلب...
سپهسالار جهاد و مقاومت

سپهسالار جهاد و مقاومت

شکی نیست که در طول تاریخ افغانستان به‌خصوص در هر برهه از تاریخ معاصر، افغانستان شاهد اتفاقات، دشواری‌ها و جنگ‌های خانمان‌سوز داخلی و خارجی بوده است. همزمان با این اتفاقات، سرنوشت مردم دچار پستی‌ها و بلندی‌های زیادی شد. تحولات اجتماعی،...

ادامه مطلب...
معارف افغانستان؛ ابهام یا احتیاط

معارف افغانستان؛ ابهام یا احتیاط

مقدمه نگرشی بر معارف افغانستان در نزدیک به دو دهه اخیر همانا مطالعۀ فراز و فرود معارف کشور بوده که در روشنایی آن به زوایای تاریک مرتبط به این بحث پرداخته خواهد شد و هدف از آن، یقیناً ارایه راهکارها برای...

ادامه مطلب...
جـریان‌‌شناسـی  در  دنیــای امـروز

جـریان‌‌شناسـی در دنیــای امـروز

جریان‌شناسی به‌ويژه در حوزة فرهنگ از عباراتی‌ست که امروزه زیاد به گوش می‌رسد. برای آشنایی مقدماتی با این مبحث، نیاز به توضیحاتی است. برخی اصطلاحات در این موضوع بسیار به‌کار می‌روند و این مقاله سعی بر آن دارد تا خوانندة...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش پنجاه‌وچهارم/ فصـل هفتم مصاحبه در موجودیتِ ترجمان ترجمه، عبارت از برگردانیدنِ محتوا و مفهومِ نهفته در ساختار گفتاری و کلامیِ یک زبان به گونۀ کامل،‌ منظم و صادقانه به ساختار متنی و گفتاریِ زبانی دیگر می‎باشد و این فنِ ترجمه در مصاحبه‎هایی...

ادامه مطلب...