امتحان الهی در تفکر حکیم‌الحکما!

امتحان الهی در تفکر حکیم‌الحکما!

دوستی دارم که هربار که دل‌تنگ می‌شوم انبان غم‌هایم را برای او می‌گشایم و به گفتۀ مردم با او درد دل می‌کنم. همین دیروز بود که گفتم: ای دوست مگر به یاد داری که از همان زمان‌های دور تا این جا...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش چهل‌وسوم/ مصاحبه‎های رادیویی در استدیو برای انجام مصاحبه‎های رادیویی در داخل استدیو، از تاکتیک‎های مصاحبۀ رادیویی که قبلاً بیان گردید، می‏توان کار گرفت و همۀ نکاتی را که در بخش مصاحبه‎کنندۀ خوب،‌ مصاحبه‎شونده و مصاحبه‎های نوعِ دیالوگ و میز مدور ذکر...

ادامه مطلب...
سازمان های یاد دهنده

سازمان های یاد دهنده

بخش ششم/ در ویژه‌گی‌های زیر تمام سازمان‌های یاددهنده سهیم هستند: ۱. الگوی ذهنی سازمان یاددهنده: سازمان یاددهنده با این الگوی ذهنی ایجاد می‌شود که یاددهی یک فعالیتِ ارزشمند است؛ این الگوی ذهنی توسط رهبران ارشد شدیداً حفظ می‌شود؛ زیرا یاددهی را یک...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش چهل‌ودوم مصاحبه‎های رادیویی مصاحبۀ رادیویی در اوایل دهۀ سومِ قرن بیستمِ میلادی در بریتانیا رایج گردید. در اوایل مردم به این معتقد بودند که تنها صاحب‏نظران و اشخاصِ بارسوخ باید مصاحبه شوند که در آن هنگام مصاحبه به شکلِ بحث بود...

ادامه مطلب...
سازمان های یاد دهنده

سازمان های یاد دهنده

بخش پنجـم/ ۳. حداکثر استفاده از زمان: رهبران با الگوی ذهنی مناسب، همیشه دربارۀ استفادۀ حداکثر از لحظه‌ها فکر می‌کنند. طراحی دقیقِ فرآیندهای کسب‌وکار، باعث توسعۀ هم‌زمانِ آموزش رهبران و تحکیم مبانی برای آینده و ایجاد آماده‌گی در سروکار داشتن با...

ادامه مطلب...