آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش چهل‌ویکم/ در مصاحبۀ رادیویــی مانــند سایــرِ مصاحبه‎ها ایجاب می‎کند که مصاحبه‎کننده زمانِ مصاحبه را به طرف گفته و دربارۀ نحوۀ کاربردِ آن توضیح دهد. مصاحبه‎کننده حتماً سوالات را در ذهن ردیف‎بندی کند و در جریانِ مصاحبه سعی نماید که از...

ادامه مطلب...
سازمان های یاد دهنده

سازمان های یاد دهنده

بخش چهارم/ رهبران در سازمان‌هایِ یاددهنده دارای ویژه‌گی‌های مشترکِ زیر هستند: 1. ایده‌ها: رهبران از برنده شدن در بازار و چگونه‌گی عملکرد سازمان ایده‌های واضحی دارند، آن‌ها ایده‌های‌شان را به‌روز می‌کنند تا با شرایط در حال تغییر هماهنگ شود و به دیگران...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش چهلم/ تقسیم‎بندی مصاحبه از نظر ارتباط تقسیم‎بندی مصاحبه از نگاه شکل و محتوا بحث گردید، حال این تقسیم‎بندی از نظرِ ارتباط ارزیابی می‎شود. تا امروز که تکنالوژی به این پیمانه رشد نموده، این تقسیم‎بندی را می‏توان به قرارِ مصاحبۀ چهره به...

ادامه مطلب...
سازمان های یاد دهنده

سازمان های یاد دهنده

بخش سوم/ به سازمانی نیاز است که همه در آن یاددهنده و یادگیرنده‌اند و فرآیندهای یاددهی و یادگیری، همه‌روزه در کالبدِ فعالیت‌های سازمان انجام می‌گیرد؛ مدیر باید نقش معلمِ ارشد را ایفا کند، جهت را مشخص نماید، فرهنگ را شکل دهد...

ادامه مطلب...
نگـاهی  اجمالی به آسیب‌های بزرگ  دانشگاه

نگـاهی اجمالی به آسیب‌های بزرگ دانشگاه

دانشگاه کجاست؟! شاید بسیار به سادگی بشود به این سوال پاسخ داد و آدرسی از ده‌ها دانشگاه موجود در سراسر کشور را زیر این پرسش به عنوان پاسخ آن نوشت ولی در واقع پاسخ به مرادِ این پرسش اندکی تعلل...

ادامه مطلب...