نویسنده‌گانِ وطنی و مسوولیت  اجتماعیِ ما

نویسنده‌گانِ وطنی و مسوولیت اجتماعیِ ما

بسیار دیده و شنیده‌ایم که گفته‌اند «ما افغانستانی‌ها چه داریم که رمان‌‌نویسِ خوب داشته باشیم؛ وضعیت افغانستان خوب نمی‌شود، چون هیچ‌چیزی سرِ جایش نیست و هیچ‌کسی هم در بخشِ خودش نیست» و از این قبیل حرف‌ها. باورِ من اما این...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش پنجاه‌ویکم/ پرسش‎های غافل‌گیر‎کننده نوعی از پرسش است که مصاحبه‎کننده دور از حدس‌وگمانِ مصاحبه‎شونده می‎پرسد. این نوع پرسش‎ها در دو حالت انجام می‎شوند. حالتِ نخست وقتی‌ست که مصاحبه‎کننده می‎خواهد مصاحبه را از حالتِ عادی بیرون سازد. ممکن است در جریانِ مصاحبه، خصوصاً...

ادامه مطلب...
الگویی بزرگ‌تر از مسـعود ندیده‌ام/ روایتی از چند دیدارِ خاطره‌انگیز با قهرمان ملی

الگویی بزرگ‌تر از مسـعود ندیده‌ام/ روایتی از چند دیدارِ خاطره‌انگیز با قهرمان ملی

«چی گپ‌هاست؟» سال 1378 کارمند کمیتۀ فرهنگیِ جبهۀ مقاومت بودم. روزی با استاد محمد اسحاق فایز همکار ما در پیام مجاهد، فاصله‌های دوری را برای توزیع هفته‌نامۀ پیام مجاهد پیاده پیمودیم. بارِ گران و دوری راه خستۀمان کرده بود. عبور و...

ادامه مطلب...
اسلام‌گرایان  و رؤیای ناتمامِ حکومت اسلامی

اسلام‌گرایان و رؤیای ناتمامِ حکومت اسلامی

بخش دوم و پایانی/ در نبشته‌های اندیشمندانِ اسلامی از فقه سیاسیِ سنتی گرفته تا فقه سیاسیِ جنبش‌های اسلامی معاصر، چندان توجهی به مبانی حکومت اسلامی نشان داده نشده است؛ مثلاً در آن‌ها سخنی از کرامت انسانی نیست و جای آن را...

ادامه مطلب...
قهرمانی‌هایِ مسـعود  در  راه صـلح

قهرمانی‌هایِ مسـعود در راه صـلح

بخش چهارم/ 6. آتش‌بس حزب وحدت و حزب اتحاد اسلامی‌ـ سال 1371 چنان‌که قبلاً گفته شد، فتح شهر کابل توسط مجاهدین در سال 1371 متأسفانه انارشیسم و جنگ به دنبال داشت؛ تنظیم‌ها اکثراً در صدد محکم‌کردن جای پای خود در پایتخت،...

ادامه مطلب...