آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش سی‌ونهم/ پرسش: مسالۀ خاصی را در میان گذاشته‌ایم. قبلاً با نام و آوازِ تمام هنرمندانِ عزیز آشنایی‌ داشتیم ولی مــتأسفانه امــروز تـمامِ صداها همگون بوده و نمی‏توانیم هنرمندانِ تازه‌کار را از هم تفکیک بداریم. دلیل چیست؟ پاسخ: در گذشته معیارهایی...

ادامه مطلب...
سازمان‌هایِ یاددهنده

سازمان‌هایِ یاددهنده

بخش نخست/ چکیـده سازمان یاددهنده و یادگیرنده در این مقوله که هر فردی یا گروهی باید به‌طور دایم دانش و مهارتِ جدید کسب کنند، مشترک هستند. اما هدف سازمانِ یاددهنده چیست؟ ویژه‌گی رهبران در سازمان‌هایِ یاددهنده چیست؟ و چگونه می‌توان یک دیدگاهِ...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش سی‌وهشتم/ پرسش: ما در چشمانِ شما حالتِ به‌خصوصی را مشـاهــده کــرده‌ایم، گویا چشمانِ سحرآمیز دارید. این نکته را تصدیق می‌کنید؟ به این مسأله زیاد متوجه نشده‌ام، ولی این مطلب را از چند تنِ دیگر نیز قبلاً شنیده‌ام و تعداد زیادی از...

ادامه مطلب...
رسیدن به آرامشِ از دست رفته

رسیدن به آرامشِ از دست رفته

بخش دوم و پایانی/ دوری از تکنالوژی اگر می‌خواهید آرامشِ کامل را تجربه کنید، در طول ۲۴ساعت مدتی را به‌طور کامل از رسانه‌های اجتماعی به دور باشید. استفادۀ دایم از سایت‌هایی مثل فیس‌بوک و توییتر و حتا سایت‌هایِ اخبار می‌توانند به...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش سی‌وهفتـم/ دوستِ ما که انجنیر عزیز نام داشت، همانی بود که ماندولین را برای ما آورد. کبیر هویدا که استعداد عالی در موسیقی داشــت، به نــواختن ماندولین آغاز کرد و زود آموخت. به تعقیبِ او من ماندولین را آموختم....

ادامه مطلب...