رسیدن به آرامشِ از دست رفته

رسیدن به آرامشِ از دست رفته

بخش نخست/ اضطراب و ناراحتی منشایِ بسیاری از بیماری‌های عصرِ جدید است و دور ماندن از استرس، توصیۀ تمام پزشکان. اما در زنده‌گی‌های امروز، مواجه شدن با برخی اضطراب‌ها اجتناب‌ناپذیر است و هر کسی در طول روز بسته به نوع زنده‌گیِ...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش سی‌وششـم/ خبرنگار: پس از این همه سال‎، آیا درکِ امریکایی‎ها از کشورتان بهتر شده است؟ رییس‎جمهور: بعضی از آن‎ها بلی، اما اکثریت نه. خبرنـگار: پس به امـریکایی‎هـایی که احسـاس می‎کنند که بعد از این سال‎ها، افغانستان پیشرفتِ خوبی نکرده است و هیچ...

ادامه مطلب...
توصیه‌هـای بهترین سنگ ‌نـوردِ  دنیا بـرای غـلبه بر  ترس

توصیه‌هـای بهترین سنگ ‌نـوردِ دنیا بـرای غـلبه بر ترس

بخش دوم و پایانی/ 4 . تمرین، مهارت می‌آورد وقتی الکس جوان‌تر بود، از صحبت‌ کردن در برابر جمع وحشت داشت. یک سال از دورۀ دانشجویی‌اش گذشته بود اما می‌ترسید که با غریبه‌ها صحبت کند و حتا به عنوان کوهنوردِ حرفه‌یی در...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش سی‌وپنجـم/ خبرنگار: اما امریکایی‎ها شما را انتقاد کردند، آنان فکر می‎کنند که همۀ پولِ کمک‌ها و سربازانِ امریکایی که به افغانستان فرستاده‌اند، در این خاک ضایع شده است و برخی‌ها می‎پرسند که شما چگونه همکار امریکا هستید؟ رییس‎جمهـور: مـا از مالیـه‎دهـنده‎گانِ...

ادامه مطلب...
توصیه‌هـای بهترین سنگ ‌نـوردِ  دنیا بـرای غـلبه بر  ترس

توصیه‌هـای بهترین سنگ ‌نـوردِ دنیا بـرای غـلبه بر ترس

بخش نخست/ در سال ۲۰۱۷، الکس هانولد سنگ‌نورد امریکایی کاری را کرد که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شاهکار‌های ورزشی در همۀ زمینه‌ها تا کنون شناخته شده است. او دیوارۀ مرتفع ال‌کاپیتان معروف به ال‌کپ در پارک ملی یوسیمیتی را که...

ادامه مطلب...