آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش بیســت‌ونهم بر مصاحبه با مردم یا واکس‌پاپ، انتقاد‎هایِ فراوان وارد است. اکثراً به این باورند که مردمِ عام چیزی برای گفتن ندارند؛ آن‎ها ممکن است اتهامـات وارد کــنند و نـظرشان تعیین‎کننده نیست. همچنان مصاحبه‎کننده‎گانی که این نوع مصاحبه را دوست...

ادامه مطلب...
دو راهیِ بزرگِ  ازدواج

دو راهیِ بزرگِ ازدواج

ازدواج گاهی وقت‌ها شما را بر سرِ یک دوراهیِ بزرگ قرار می‌دهد: به احساس‌تان توجه کنید یا خواستۀ خانوادۀتان؟ مخالفتِ خانواده در ازدواج بسیار پیش می‌آید که دختر و پسری قصد ازدواج با یکدیگر را دارند اما یکی از خانواده‌ها یا هر...

ادامه مطلب...
آیا دوران دموکراسی پایان یافته است؟

آیا دوران دموکراسی پایان یافته است؟

بدترین نوع حکومت ــ البته غیر از تمام دیگر انواع حکومت‌ها ــ با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌رو است. چهار مورخ نامدار آینده‌ی این نوع حکومت‌ را بررسی کرده‌اند. دموکراسی آتنی هنوز متحقق نشده است ادیث هال، استاد ادبیات یونان و روم باستان در...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش بیســت‌وهشتـم/ سوال: طوری‎که به همکار من‌ گفتید، وقتی که امریکا قبول نمی‎کند که این چنین واقعیت داشته باشد، تحقیقات دولت افغانستان چه می‎شود و این نقض امضای پیمان نیست که جانب امریکا کرده است؟ جواب: تحقیقاتِ ما نشان می‌دهد که تــوپ‌ها...

ادامه مطلب...
راه‌هایی موثر برای این‌که فرزندتان به حرفِ شما گوش دهد

راه‌هایی موثر برای این‌که فرزندتان به حرفِ شما گوش دهد

بخش پنجم و پایانی/ اگر فردی به درخواستِ شما برای بارِ هزارم در یک روز جواب منفی بدهد، چه حسی نسبت به آن فرد پیدا می‌کنید؟ آیا اگر او درخواستی از شما بکند، با وی همکاری می‌کنید؟ نه. من هم همین‌طور! اگر...

ادامه مطلب...