آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش بیســت‌وچهارم/ در آخر کانتینر دهلیزمانند، کانتینرِ دیگر طوری نصب بود که آخرِ این در وسطِ آن جابه‎جا شده و شکلِ دو خط افقی و عمودی را که یکی در وسط دیگر وصل باشد، به خود گرفته بود. کانتینرِ دومی روشن‌تر...

ادامه مطلب...
راه‌هایی موثر برای این‌که فرزندتان به حرفِ شما گوش دهد

راه‌هایی موثر برای این‌که فرزندتان به حرفِ شما گوش دهد

بخش دوم/ 3. به فرزندتان حقِ انتخاب بدهید موقعیت: سه روز بعد از آخرین جلسۀ‌مان، مهسا فرزندانش را به پارک برد. در آن‌جا به آن‌ها کُلاه‌هایی داد که سایبانی برای آفتاب باشد. دختر شش‌ساله‌اش با اشتیاق کلاهش را پوشید اما پسر کوچک‌ترش...

ادامه مطلب...
فیلسوف کابلی

فیلسوف کابلی

بخش سوم و پایانی/ از سویی نیز دسته‌یی از معتزلیان عمرو بن عبید را تحریک می‌کردند تا قیام مسلحانه را ضد منصور عباسی اعلان کند؛ ولی عمرو با وجود ایمان و ضرورت و مشروعیت و انگیزه قیام واجد تجارب مستقیم و...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش بیســت‌وسوم/ آیا درسـت است که دشمنِ دیروزتان یعنی روس‎ها با شما دوست و همدست شده است؟ این حرف‎هایی است که شما از دور شنیده‌اید و این جز تبلیغات، چیز دیگری نیست. من هرگز مزدورِ کسی نیستم و نه به نفعِ کسی...

ادامه مطلب...
راه‌هایی موثر برای این‌که فرزندتان به حرفِ شما گوش دهد

راه‌هایی موثر برای این‌که فرزندتان به حرفِ شما گوش دهد

بخش نخست/ ۱. حرف‌تان را با یک کلمه بیان کنید موقعیت: دخترانِ من تنها یک کار را باید در خانه انجام بدهند و آن بردن ظرفِ غذا پس از اتمام به سینکِ ظرف‌شویی است. با این ‌حال، هر شب باید به آن‌ها...

ادامه مطلب...