فیلسوف کابلی

فیلسوف کابلی

بخش دوم/ در رهبری معتزله دهه نخستین قرن دوم هجری بود که واصل بن عطا از مدینه به بصره آمد. او از داعیان عدل و توحید بود؛ ولی آمده بود تا به افزوده جدیدی که به موضع‌گیری در برابر بنی امیه و...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش بیســت‌ودوم/ آیا اهدافِ پاکستانی‎ها در انزوا قرار دادنِ شورای نظار است؟ به نظر من، پاکستانی‎ها شورای نظار را در حالتِ فعلی و فردایِ خویش یک مانعِ بزرگ می‎شمارند و آن‎ها به این باور استند که اگر به حذف نمودن شورا در...

ادامه مطلب...
چـاقی فقـط  یک «انتخـاب» نیست

چـاقی فقـط یک «انتخـاب» نیست

بخش دوم و پایانی/ 5. مقاومت به لپتین لپتین، هورمونی بسیار مهم است که به تنظیم اشتها و سوخت‌وساز کمک می‌کند. این توسط سلول‌های چربی تولید می‌شود و یک سیگنال به بخشی از مغزِ ما می‌فرستد و به ما می‌گوید از خوردن...

ادامه مطلب...
فیلسوف کابلی

فیلسوف کابلی

بخش نخست/ او از دانشمندانی است که می توان او را نشانۀ بارز در راه تکامل عقل اسلامی دانست. وی از جمله شخصیت‌هایی است که نخستین جریان عقلانی در میراث مسلمانان را پایه‌گذاری کرد، آن هم زمانی که هنوز عرب‌ها به...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش بیســت‌ویکم/ آیا شما فکر می‎کنید که می‏توانید کابل را بگیرید درحالی‌که شما قوای هوایی ندارید و حکومت کابل قوی‌تر است؟ برعکس تصور شما، رژیم بسـیار قـوی نیسـت؛ علـت بــقای رژیم کابل اشتباهاتِ ما در استفاده از قوت‎های‌مان بود. شما دیدید که...

ادامه مطلب...