چـاقی فقـط  یک «انتخـاب» نیست

چـاقی فقـط یک «انتخـاب» نیست

بخش نخست/ بسیاری از مردم، چاقی را در تغذیۀ بد و عدمِ فعالیت می‌دانند اما همیشه به این ساده‌گی نیست. عواملِ دیگر می‌تواند اثراتِ قدرتمندی بر وزنِ بدن و چاقی داشته باشد که برخی از آن‌ها خارج از کنترل فرد هستند....

ادامه مطلب...
فقه سیاسی احناف

فقه سیاسی احناف

بخش چهارم و پایانی/ روی هم رفته آیاتی چون «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا»، احادیثی چون «لاتجتمع امتی علی الضلالة» و اقدام عملی یاران پیامبر اکرم دلایل نقلی و منصوصی اند برای حجیت اجماع که بعداً خود اجماع به نوبۀ خود...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش ببیســتم/ دستاورد مذاکراتِ اخیرِ شما با هیأت پاکستان چیست؟ در جلسۀ ششم شورای نظار، اولین‎بار با یک هیأت پاکستانی‎ دیدیم که به داخل افغانستان آمده بودند. مسالۀ عمده‌یی که آن‎ها تأکید می‎کردند، عبارت از بسته‌شدن سالنگ بود و می‎گفتند که جنگ...

ادامه مطلب...
روی پُل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

روی پُل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

بخش سوم و پایانی/ روی کاناپه نخوابید شاید تصور کنید حق دارید در زمانی که از همسرتان دل‌خورید و حتا به احساسی که نسبت به او دارید شک کرده‌اید، رابطۀ زناشویی برقرار نکنید. حتا حق دارید قبل از خواب او را در...

ادامه مطلب...
فقه سیاسی احناف

فقه سیاسی احناف

بخش سوم/ ب، شخص محوری و نهاد محوری معمولاً در گذشته شخص اول نظام سیاسی در رأس تمام اقتدار قرارداشته که می‌توانسته یک شبه تمام نهادها را زیر و رو کند. تأکید اندیشمندان مسلمان بر شرایط خاصی برای زعیم مسلمان و...

ادامه مطلب...