آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش نوزدهـم/ اگر احمد شغل خانواده‎گی را دنبال نکند، نظامی بودنِ خانواده‎گیِ شما چه می‎شود، حیف نیست که این سلسله برهم بخورد؟ بگذار حیف باشد، در عوض صلح در افغانستان استقرار می‏یابد. مردمِ ما بیش‌تر از هر ملتی از جنگ خسته شده‏اند....

ادامه مطلب...
روی پُل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

روی پُل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

بخش دوم/ قانون‌های همیشه‌گی را رعایت کنید قرار نیست حتا آزاردهنده‌ترین بحث که به شما انگیزۀ چند ساعت گپ نزدن با همسرتان را داده، قانون‌های ساده اما بااهمیتی که در خانۀتان وجود داشته را زیر سوال ببرد. حتا اگر با تمام وجود...

ادامه مطلب...
فقه سیاسی احناف

فقه سیاسی احناف

بخش دوم / بحث دوم، سیمای عمومی دولت در اسلام دولت در اسلام چه به صورت یک تیوری (نظریه) و چه به صورت مدل‌های اجرایی خود از صدر اسلام تاکنون مبتنی بر نظام حقوقی و قانونی بوده و یا مشروعیت خود...

ادامه مطلب...
علی شریعتی در افغانسـتان

علی شریعتی در افغانسـتان

چهل و دو سال از مرگ دکتر علی شریعتی (۱۳۵۶- ۱۳۱۲ خورشیدی) چهرۀ معروفِ جریان اسلام‌گرایی می‌گذرد. او را اسلام‌گرایانِ شیعه در ایران به‌دلیل تأثیر و نفوذش بر جریان اسلام سیاسی که از این جریان، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تحت رهبری...

ادامه مطلب...
روی پُل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

روی پُل‌های پشت سرتان اسید نپاشید

بخش نخست/ نمی‌خواهیم چشم‌مان را روی واقعیت ببندیم و کاری به دنیایی که دل‌خوری، عصبانیت و حتا قهر جزیی انکارناپذیر از آن است، نداشته باشیم. اصلاً چه‌طور می‌شود مرد و زنی از دو خانواده، دو فرهنگ و حتا دو شهرِ متفاوت...

ادامه مطلب...