آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش هفدهم/ به گونۀ مثال به مصاحبۀ ذیل توجه نمایید: (مقدمه) نوشتاری را که در زیر می‎خوانید، پاسخ‎های مسعود(رح) به پرسش‎های ما خـبرنگاران اســت که مـن آن‎هـا را از مــیان ده‎ها مصاحبۀ سیاسی ـ نظامی آن بزرگ‌مرد بیرون کشیده تقدیم می‎کنم. باید...

ادامه مطلب...
انجـام کارهـای روزمـره  بر اسـاسِ ساعت درونـی بـدن

انجـام کارهـای روزمـره بر اسـاسِ ساعت درونـی بـدن

بخش نخست/ متخصصان فیزیولوژی در امریکا می‌گویند: بدن انسان ساعت درونی‌یی دارد که زمان‌بندی طبیعیِ انجام امور مختلف را به وی الهام و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های روزانه و حتا ساعتِ مرگ را تنظیم می‌کند. محققان دانشگاهِ هاروارد امریکا که این تحقیق...

ادامه مطلب...
چرا قـربانـی را سـرزنـش مـی‌کنیـم؟

چرا قـربانـی را سـرزنـش مـی‌کنیـم؟

بخش نخست/ رفتار غیرانسانی قدمتی به عمر خودِ بشر دارد اما-عجیب آن که-سابقۀ فهم مدرن ما از آن به سال 1961 برمی‌گردد. تا آن وقت، اندیشمندانی که با فجایع گولاگ و اتاق‌های گاز کلنجار می‌رفتند در پاسخ به این پرسش که...

ادامه مطلب...
انطباق انتظارات؛ برابرسازی دوبارۀ زمان در امریکای لاتین

انطباق انتظارات؛ برابرسازی دوبارۀ زمان در امریکای لاتین

کوشک باسو و یورگن ویبول استدلال می‌کنند که با آنکه اهمیت فرهنگ غیرقابل انکار است، ذاتی بودن آن نیست. آنها مدلی را ارایه می‌کنند که نشان می‌دهد وقت شناسی شاید «اساساً یک پاسخ تعادلی افراد باشد به آنچه که انتظار...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش شانزدهم/ اگر یک قسمت کوتاهِ گفتار یا نوشتارِ کسی در خبر یا گزارش مستقیماً ذکر شود و آن گزارش برای رسانه‎های چاپی نوشته شده باشد، آن قسمتِ گرفته شده را نقل قول یا «کوتیشن» می‌نامند و چون بحثِ ما در...

ادامه مطلب...