صلح از چشم‌انداز دین در افغانستان

صلح از چشم‌انداز دین در افغانستان

بخش سوم و پایانی/ ب: انسجام منابع داخلی برای رسیدن به هدف حکومت می‌تواند از طریق تفاهم با احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها، شوراهای علما، مساجد، نهادهای اکادمیک و سایر منابع تأثیرگذار، یک اجماع ملی را ایجاد کند که جنگ جاری در...

ادامه مطلب...
درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش سیزدهــم و پایانی/ نظریۀ غیرِجانب‌داری علم از دیدگاه اثبات‌گرایان اگر با مشاهده و اندازه‌گیری آغاز کنیم، پس آنگاه بر مبنای استقراء تعمیم دهیم و نظریه بسازیم، آن‌ها خوشبین هستند که «این شیوه ما را به عینیتِ علمی می‌رساند. این عینیت در...

ادامه مطلب...
ما و پاکستان

ما و پاکستان

بخش نخست/ چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت این تیغ نه از بهر ستمگاران کردند انگور نه از بهر نبید است به چرخشت عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده حیران شدو بگرفت به دندان سر انگشت گفتا که «کرا...

ادامه مطلب...
صلح از چشم‌انداز دین در افغانستان

صلح از چشم‌انداز دین در افغانستان

بخش دوم/ هـ: فساد در ادارات دولتی یکی از عوامل دیگری که باعث تداوم و تشدید جنگ در افغانستان بوده است، فساد قابل ملاحظه در دستگاه‌های دولتی بوده که میان شهروندان و حکومت بی‌اعتمادی ایجاد کرده است و روحیه همکاری متقابل را...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش چهاردهـم/ ضعف‎های مصاحبه‎شونده مصاحبه‎شونده‎گان مانند مصاحبه‎کننده‎گان ضعف‎هایی دارند که برای یک رسانه و تهیه‎کننده‎گانِ برنامه‎ها مشکلاتی را به بار می‎آورند. یکی از این ضعف‎ها که تقریباً همۀ رسانه‎ها و مسوولین با آن دست به گریبان اند، عبارت از عدم تمایل به...

ادامه مطلب...