موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

بخش دوم/ مادۀ 79 قانون اساسی برای حکومت صلاحیت داده تا در حالتِ تعطیل ولسی‌جرگه، در صورت «ضرورت عاجل» فرامین تقنینی وضع کنـد. ولی حکومت یا از معنیِ «عاجل» درک دیگری دارد و یا هم هدف از فرمان تقنینی، استفاده از...

ادامه مطلب...
روشنفکری و دین داری

روشنفکری و دین داری

بخش سوم/ (۵) گفته بودیم که ظاهرکاران و محافظه‌کاران فرض دیگری هم دارند و آن این است که: «رسالت تمام مومنان و متدینان این است که از ایمان عامیانه‌یی مردم عادی و عامی حفاظت نمایند و حراست کنند و به کسی اجازه...

ادامه مطلب...
موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

بخش نخست/ بخش اول. نقض قانون اساسی توسط قوۀ اجراییه نظام سیاسیِ هر کشور توسط قانون اساسیِ آن کشور تثبیت می‌شود. قانون اساسی وظایف، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌هایِ دولت را ـ که متشکل از سه قوۀ اجراییه، تقنینیه و قضاییه می‌باشد ـ...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش بیســت‌وهفتـم/ در کنفرانسِ مطبوعاتی معمولاً چند پرسش را باید یادداشت نمود؛ زیرا ممکن است نوبتِ خبرنگار در اول نرسد و یا پرسش‎های مهمِ او توسط خبرنگارانِ دیگر پرسیده شود. و زمانی که نوبتِ خبرنگار می‎رسد، نباید پرسشِ تکراری را مطرح...

ادامه مطلب...
روشنفکری و دین داری

روشنفکری و دین داری

بخش دوم/ علاوه بر نکاتی که ذکرشان رفت، نکات دیگری هم می‌توان در نقد این فرض ظاهرگرایان و محافظه‌کاران گفت. این ظاهرگران و محافظه‌کاران، به صد زبان اعلان می‌کنند که ایمان و دین، یک مسألۀ شخصی و یک پدیدۀ خصوصی نیست،...

ادامه مطلب...