درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش نهم/ چنانچه گفته شد، استقراء در منظومۀ فکری استوارت میل از جایگاهِ کانونی برخوردار است. او در جریانِ مباحثه با ویلیام هیول تا آنجا پیش رفت که مدعی شد، هر قانونِ علّی‌یی که علم بدان دست یافته، به‌وسیلۀ روش‌های استقرائی...

ادامه مطلب...
موفقیت و معجزه صبر

موفقیت و معجزه صبر

بخش دوم و پایانی/ ۴ یک امتیاز به شما اضافه می‌کند «هیچ چیز بیشتر از حفظ خون‌سردی در همۀ شرایط و موقعیت‌ها به شما امتیاز اضافه نمی‌کند.» توماس جفرسون وقتی بقیه از کوره در می‌روند، شما می‌توانید صبور و خون‌سرد باشید. وقتی...

ادامه مطلب...
مهاجران آفریقایـی در  دام برده‌داری مدرن

مهاجران آفریقایـی در دام برده‌داری مدرن

بخش دوم و پایانی/ یک روز پس از دومین سانحۀ رانندهگی در پولیا، ماتئو سالوینی، وزیر کشور، که رهبر حزب مهاجرستیز و راست‌گرای افراطیِ «اتحادیه» نیز هست، از نقش مافیا در استثمار کارگران در این منطقه انتقاد کرد. اما بعد به...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش دهم/ معدود مسلکی را سراغ داریم که به اندازۀ ژورنالیزم بر اخلاق و ادب پــافشاری دارد و کـتبِ مـتعدد دربــارۀ اخـلاق ژورنالیستی و ژورنالیست نوشته شده است. بنابراین ژورنالیست و مصاحبه‎کنندۀ خوب کسی‌ست که پابند به اصول اخلاقِ حرفه‏یی می‎باشد. مصاحبه‎کننده...

ادامه مطلب...
موفقیت و معجزۀ صبر

موفقیت و معجزۀ صبر

بخش نخست/ «خداوند به یک نفر هوشِ بدون صبر می‌دهد و به یکی صبرِ بدون هوش. بودن این دو خصوصیت با همدیگر معمولاً نتیجه شگفت‌آوری خواهد داشت.» والتر سی. کلاین «صبر همراه و همدم خرد است.» سنت آگوستین «اگر تا به حال کشف...

ادامه مطلب...