مهاجران آفریقایـی در  دام برده‌داری مدرن

مهاجران آفریقایـی در دام برده‌داری مدرن

بخش نخست/ پیش از آن که ربایندهگان لیبیاییِ ساندِی یاباروت بر صورت او داغ زنند، او دو بار فرار کرده و سه بار فروخته شده بود. زخم سوخته‌یی که بخش عمدۀ سمت چپ صورتش را می‌پوشاند شبیه به عدد سه‌یی است...

ادامه مطلب...
آخرین دیدار  با احمد ظاهر

آخرین دیدار با احمد ظاهر

سردار داوود خان با کودتای سپید اراکین دولت ظاهرشاه را بازنشسته ساخت. پدرم که سمت فرماند‌هی امور امنیه و ژاندارم را در ولایات پکتیا و بدخشان داشت به کابل آمد و ما را با خود در کارتۀ سه جابه‌جا ساخت....

ادامه مطلب...
درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

/بخش هشتم اما در مرحلۀ علمی «عصرِ اثباتی از راه می‌رسد که جستجو برای یافتنِ دلایلِ غایی پدیده‌ها را کنار می‌گذارد و به واقعیت‌های موجود و قوانین مؤثرِ آنها می‌پردازد»(دورتیه،1390: 242). در این دوره که مشخصۀ آن اوج‌گیری علوم و فناوری...

ادامه مطلب...
ساده‌ترین راه کاهش وزن در جهان

ساده‌ترین راه کاهش وزن در جهان

بخش سوم و پایانی/ بازوها را رهـا کنید اگر هنگام پیاده‌روی بازوها را بدون حرکت در دو طرف بدنِ خود قرار می‌دهید یا بدون آن‌که خم شوند، حول محورِ خود تاب می‌دهید، باید بدانید که این شیوۀ مناسبی برای پیاده‌روی نیست. کاملاً...

ادامه مطلب...
احمد ظاهر

احمد ظاهر

تاریخ تولد: یکشنبه 24 جوزا سال 1325خورشیدی برابر با 14 ماه جون سال 1946میلادی تاریخ وفات: چهارشنبه 23 جوزا سال 1358 خورشیدی برابر با 13 جون 1979میلادی احمد ظاهر در شهر کابل دیده به جهان گشود پدرش داکتر عبدالظاهر در زمان سلطنت...

ادامه مطلب...