درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش هفتم/ عصرِ اثباتی اگوست کنت فلسفۀ اثباتی در حوزۀ علوم اجتماعی با «اگوست کنت و مرشدِ او سن سیمون آغاز می‌شود»(آوتویت- باتامور، 1392: 210). این اصطلاح برای اولین‌بار توسطِ اگوست کنت در سال 1830 با آغازِ تدریس «دورۀ فلسفۀ اثباتی» ابداع...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش هشتم/ مصاحبه‎ها زمانی بیشتـر مـورد توجـه قـرار مـی‎گــیرند که از نگاهِ زمانی بهتر تنظیم شده باشند؛ وقت نشر آن مــناسب باشــد و طـول زمانِ مصاحبه با برنامه تناسب داشته باشد. یک مصاحبه هرقدر جالب‎ باشد اما در نیمه‌شب نشر گردد،...

ادامه مطلب...
فـوبیای اجتماعی  چیست؟

فـوبیای اجتماعی چیست؟

بخش دوم و پایانی/ خانم‌ها بیشتر مراقب باشند فوبیای اجتماعی بسیار شایع است و از هر ۸ نفر یک نفر یا بیشتر به درجاتِ مختلف حداقل در یک دوره از زنده‎‌گی‌شان از این اختلال رنج می‌برند. هراس اجتماعی در زنان دوبرابرِ مردان...

ادامه مطلب...
چرا  دولت‌ها  ناکارآمد  می‌شوند؟

چرا دولت‌ها ناکارآمد می‌شوند؟

دیدگاهی که بر اغلب حکومت‌ها حاکم است، به‌طرز اسفناکی منسوخ شده است. دغدغه‌های آنها هنوز همان دغدغه‌های مربوط به اواخر قرن نوزدهم است. در زمان شکل‌گیری بسیاری از آنها، ارتباطات هزینۀ زیادی داشت و اطلاعات را به سادهگی نمی‌شد انتقال...

ادامه مطلب...
درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش ششم/ میشل فوکو به مثابۀ متفکرِ پیشکسوتِ پست‌‌مدرن گمان می‌کند که جهانِ اجتماع و انسان، در واقع بی‌شکل و بی‌معنا است و به‌وسیلۀ گفتمان‌هاي مسلطِ هر دوراني، از شکل و معنای خاص برخوردار می‌شود. به سخن دیگر، اجتماع و انسان...

ادامه مطلب...