محـاکمه غنی  در دادگـاه جمهـوریت

محـاکمه غنی در دادگـاه جمهـوریت

بخش دوم/ غنی؛ متحد افراط‌گرایان قومی چند سال پیش همراه با شماری از اعضای جمعیت فکر به دیدار رییس‌جمهور غنی به ارگ رفتیم. این دیدار پس از آن برگزار شده بود که گروه‌ها و سازمان‌های افراطی مذهبی به دنبال اظهارات عبدالحفیظ منصور...

ادامه مطلب...
درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش دوم/ پیشینه و زمینۀ فلسفة علوم اجتماعی افلاتون از نخستین متفکرانی به شمار می‌رود که نظریۀ کمابیش منظمی دربارۀ جامعه در کتابِ «جمهوریت « ارایه کرده است. او مبنای علوم انسانی را علم اخلاق فرض می‌کند و برای اولین‌بار به موضوع...

ادامه مطلب...
روزه جراحی بدون چاقو

روزه جراحی بدون چاقو

بخش ششـم و پایانی/ نمونه‌هایی از روزه‌درمانی ۱. در سال ۱۹۶۱ ولادیمیر بشکنتسو فیزیک‌دانِ جوانِ مسکویی در تعقیب فلجی که عارضش شده بود، ۴۵روز روزه گرفت و بهبود یافت و جریان توسط یکی از جراید مسکو منتشر و در مطبوعات جهان...

ادامه مطلب...
عقل و نقل

عقل و نقل

بخش پنجم و پایانی/ حکیم، هیچ فعلی را جز به حکمت و هدف انجام نمی‌دهد. فعل بی‌هدف نادانی و بیهودگی است. صاحب حکمت وقتی دست به کاری می‌زند، از دو حالت بیرون نیست؛ یا به خود سود می‌رساند یا به دیگری....

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش سوم/ تاریخچۀ مصاحبه در رسانه‎های افغانستان تاریخ نـشر گــونۀ مــصاحبه و استعمال اصطلاح «مصاحبه» در افغانستان به شمارۀ هشتمِ سال اول سراج‎الاخبارافغانیه یعنی سال ۱۲۹۰ هجری خورشیدی باز می‎گردد. این مصاحبه در صفحۀ ششم اخبار زیر عنوان «مصاحبه قلمی سراج‎الاخبار و...

ادامه مطلب...