عقل و نقل

عقل و نقل

بخش سوم/ دلیل سوم، خداوند کفر کافران را می‌داند و محال است که آنان را به ایمان و طاعت دستور دهد. در حقیقت، علم خداوند به کفر کافران، علم به نتیجه آزادی افعال آدمی است و خداوند در سیر شکل‌گیری فعل...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش دوم/ اکثریت دانشمندان بر هدفِ مصاحبه تأکید دارند و به این باورند که مصاحبه مکالمه است که در آن پرسش و پاسخ انجام می‎شود. مكالمه می‏تواند موضوع واحد یا متعدد داشته باشد، اما در مصاحبه موضوع واحد و هدف معین...

ادامه مطلب...
روزه؛ جراحی بدون چاقو

روزه؛ جراحی بدون چاقو

بخش سوم/ روزه و کنترل شهوات رسول اکرم(ص) در ارتباط با مهار شهوت می‌فرماید: «کسی که تمکّنِ مادی دارد ازدواج کند، وگرنه با روزه گرفتن طغیان برخی از غرایز را مهار نماید.» علی بن موسی الرضا (۱۴۸–۲۰۳ ه‍ـ ق) نیز فرموده: روزه...

ادامه مطلب...
افراد متوهم و ناهنجاری‌های اجتماعی

افراد متوهم و ناهنجاری‌های اجتماعی

بی گمان که افراد اجزای اساسی، با اهمیت و جدا ناپذیر اجتماع محسوب می‌گردند. این اجزا هر یک نقش تعیین‌کننده‌یی را در رفتارهای اجتماعی ایفا می‌کنند؛ رفتارهایی که اهداف اجتماع را دنبال می‌کنند؛ اهداف اجتماعی اصل عمدۀ ساختار اجتماع محسوب...

ادامه مطلب...
عقل و نقل

عقل و نقل

بخش دوم/ رازی، به مقتضای عقل با اثبات خوبی و بدی در شاهد (عالم محسوسات) و عدم اثبات آن در حق خدا (غائب) کوشید تا از تنگنای اشعریت بیرون آید و به معتزله نزدیک شود. بر این اساس، هر فعلی با...

ادامه مطلب...