از خردگرایی تا  خرد ستیزی

از خردگرایی تا خرد ستیزی

بخش دوم و پایانی/ در زیست‌گاه ما ویژه‌گی‌های یک جامعۀ دیگرپذیر و انسانی به این زودی‌ها به چشم نمی‌خورد. تا زمانی ‌که نبض جامعۀ ما در چنگال گروه و آدمیان مطلق‌گرا، تندرو و جزم اندیش بی‌دانش بی‌گذشت و دیگر ناپذیر باشد،...

ادامه مطلب...
مردانه گی مُدرن

مردانه گی مُدرن

بخش نخست/ سوزنِ فمینیست‌ها روی جایگاه زنان در جامعۀ مُدرن گیر کرده. امّا برای مردان چطور؟! تغییرات رادیکال در آداب جنسی و الگوهای اشتغال و زنده‌گی خانواده‌گی، زنده‌گی مردان را زیر و رو کرده است. حالا دیگر مردان با زنان نه...

ادامه مطلب...
سه گام برای رفع نگرانی‌هایِ بی‌دلیل

سه گام برای رفع نگرانی‌هایِ بی‌دلیل

بخش دوم و پایانی/ سود و زيانِ نگراني‌هاي‌تان را بررسي کنيد به طور طبيعي در بعضي از موقعيت‌ها نگراني‌ها باعث عملکرد بهترِ ما در آن موقعيت خواهد شد. به طور مثال، اگر شب امتحان نگران نباشيم در نتيجه درس هم نخواهيم خواند؛...

ادامه مطلب...
فرهنگ و ماندگاری ملی

فرهنگ و ماندگاری ملی

بخش هفتم و پایانی/ سارتن از ابن‌سينا اين‌گونه سخن مي‌گويد: بزرگترين دانشمند اسلامي و يكي از بزرگترين دانشمندانِ همۀ ملت‌ها، كشورها و اعصار... كسي كه فكرش مظهرِ اوج فلسفۀ قرون وسطا است(سارتن، همان: 816). همچنان در يادنامۀ يونسكو از ابن‌سينا آمده...

ادامه مطلب...
پرستـوها از قاضـی‌خـانه  فـرار کـردنـد!

پرستـوها از قاضـی‌خـانه فـرار کـردنـد!

گویند روزی و روزگاری دو پرستوی عاشق از سرزمین‌های دوری رو به سوی شهری پرواز کردند تا پیام بهاران را به مردمان آن شهر برسانند! پرستوها به شهر رسیدند، روزهای درازی روی شهر پرواز می‌کردند تا باشد جایگاهی یابند، امن و...

ادامه مطلب...