عقل و نقل

عقل و نقل

بخش چهارم/ سوم. با بهره‌گیری از قیاس غایب بر شاهد عقلا در می‌یابیم که خداوند با آگاهی از فعل قبیح و بی‌نیاز از آن، عمل قبیح انجام نمی‌دهد. نظام، معتقد است که اگر قبیح صفت ذاتی فعل قبیح باشد؛ پس در...

ادامه مطلب...
پیـام‌های سیاسی و شیوه‌های برقراریِ ارتباطات سیاسیِ سالم و مثمر

پیـام‌های سیاسی و شیوه‌های برقراریِ ارتباطات سیاسیِ سالم و مثمر

ارتباطات سیاسی یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار روی روابط آگاهانه و نظام‌مند میان سیاست‌مداران، احزاب سیاسی، دولت‌ها و کشورها می‌باشد و روی شرایط حاکم در کشورها و نظم جهانی نیز نقش اساسی دارد. عنصر و عامل اصلی پروسۀ برقراری ارتباطات...

ادامه مطلب...
عقل و نقل

عقل و نقل

بخش سوم/ دلیل سوم، خداوند کفر کافران را می‌داند و محال است که آنان را به ایمان و طاعت دستور دهد. در حقیقت، علم خداوند به کفر کافران، علم به نتیجه آزادی افعال آدمی است و خداوند در سیر شکل‌گیری فعل...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش دوم/ اکثریت دانشمندان بر هدفِ مصاحبه تأکید دارند و به این باورند که مصاحبه مکالمه است که در آن پرسش و پاسخ انجام می‎شود. مكالمه می‏تواند موضوع واحد یا متعدد داشته باشد، اما در مصاحبه موضوع واحد و هدف معین...

ادامه مطلب...
روزه؛ جراحی بدون چاقو

روزه؛ جراحی بدون چاقو

بخش سوم/ روزه و کنترل شهوات رسول اکرم(ص) در ارتباط با مهار شهوت می‌فرماید: «کسی که تمکّنِ مادی دارد ازدواج کند، وگرنه با روزه گرفتن طغیان برخی از غرایز را مهار نماید.» علی بن موسی الرضا (۱۴۸–۲۰۳ ه‍ـ ق) نیز فرموده: روزه...

ادامه مطلب...