روان‌شناسی  شخصیت‌های قرمز

روان‌شناسی شخصیت‌های قرمز

بخش پنجم و پایانی قرمزها مستقل و متکی به خویش هستند. آن‌ها دوست ندارند که در حین کار یا در حیطۀ اعتقادی دیکته بشنوند. آن‌ها معمولاً مشاغلی را انتخاب می‌کنند که خودشان رییس خودشان باشند، و ایده‌های خودشان را شخصاً بیان...

ادامه مطلب...
روان‌شناسی  شخصیت‌های قرمز

روان‌شناسی شخصیت‌های قرمز

بخش چهارم قرمزها معمولاً جذب شخصیت‌هایی می‌شوند که در دامنۀ رنگی آن‌ها هستند (قرمز پُررنگ، قرمز و نارنجی). قرمزها هیجان و تحریک عشق را دوست دارند و به همین روش، زوج‌های متعددی را جذب می‌کنند. اما ممکن است صمیمیت و فهم...

ادامه مطلب...
روان‌شناسی  شخصیت‌های قرمز

روان‌شناسی شخصیت‌های قرمز

بخش سوم زنده‌گی اجتماعی قرمزها شخصیت‌هایی اجتماعی هستند. آن‌ها دوست دارند در کنار مردم باشند. فعالیت مورد علاقۀ آنان اجتماعی بودن، بودن با دوستان، رفقا و شریکان است. آن‌ها هرجا که می‌روند، به راحتی دوستانی پیدا می‌کنند و با آنان ارتباط برقرار...

ادامه مطلب...
روان‌شناسی  شخصیت‌های قرمز

روان‌شناسی شخصیت‌های قرمز

بخش دوم قرمزها، کنجکاو، سمج و مداخله‌آمیز هستند و مشتاقانه به تمام جنبه‌های زنده‌گی علاقه نشان می‌دهند. اگر شما به هیجان و تحرک در زنده‌گی مشتاق هستید، به نیروهای شخصیت قرمز بپیوندید. آن‌ها نمی‌توانند منتظر ارتقای یک پروژه بمانند و صبورانه...

ادامه مطلب...
روان‌شناسی  شخصیت‌های قرمز

روان‌شناسی شخصیت‌های قرمز

بخش نخست ذهن/ بدن شخصیت‌های قرمز از طریق جنسیت و بدن‌های جسمانی‌شان، لذتی عظیم می‌برند. آن‌ها با قدرت، اشتیاق و اطمینان زنده‌گی می‌کنند. واقعیت، برای آنان ملموس است؛ چراکه آن را می‌بینند، می‌شنوند، احساس می‌کنند و می‌بویند. این شخصیت‌ها، قدرت ارادۀ شایان...

ادامه مطلب...
Page 1 of 212