تاثیر متقابل علم و عمل

تاثیر متقابل علم و عمل

در آموزه‌های قرآنی، هرگز علم و عمل از هم جدا نیست؛ چرا که علم در عملِ انسان و عمل در علم تاثیر متقابل دارند. البته در مفهوم قرآنی، علم نمی‌تواند جز نور و شناخت درست از هست‌ها و تحلیل راستین...

ادامه مطلب...
کاغذها لبخند می‌آورند

کاغذها لبخند می‌آورند

بخش دوم و پاياني پرداختن به تلقي‌هاي ديگران و بررسي موضوع در زمان نوشتن، ممکن است شرايط را سخت‌تر کند. در اين ميان نکاتي هم هست که با رعايت آن‌ها نتيجۀ بهتري خواهيد گرفت: ـ احساسات و تجربيات منفي را بنويسيد نه...

ادامه مطلب...
Page 2 of 212