رییس اجرایی: امریکا در حال نهایی کردن پالیسی خود در مورد افغانستان است

رییس اجرایی: امریکا در حال نهایی کردن پالیسی خود در مورد افغانستان است

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به اظهارات اخیر حامد کرزی می‌گوید که در گذشته یک موضوع در میان مردم افغانستان مبهم بود که چرا صف دوست و دشمن واضح نیست، به این دلیل اگر مردم...

ادامه مطلب...
در محفل گرامی‌داشت از آغاز نهمین سال نشرات ماندگار مطرح شد: ماندگار فرهنگ عدالت‌خواهی را نهادینه کرده است

در محفل گرامی‌داشت از آغاز نهمین سال نشرات ماندگار مطرح شد: ماندگار فرهنگ عدالت‌خواهی را نهادینه کرده است

از آغاز نهمین سال نشراتی روزنامۀ ماندگار گرامی‌داشت شد. در محفلی که دیروز دو شنبه، 28 برگزار شده بود، شمار زیادی شخصیت‌های فرهنگی، جوانان و مسوولان رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها و خواننده‌گان روزنامۀ ماندگار اشتراک کرده بودند. اشتراک کننده‌گان این محفل...

ادامه مطلب...
اعضای مجلس: غنی دیکتاتور است

اعضای مجلس: غنی دیکتاتور است

اعضای مجلس نماینده‌گان با دیکتاتور خواندن رییس حکومت وحدت ملی می‌گویند، محمد اشرف‌غنی در پیوند به معرفی نامزد وزیران کابینه به مجلس، بازی سیاسی انجام می‌دهد. آنان در جلسۀ دیروز این مجلس گفتند که ادامه کار سرپرستان نقض صریح قانون است...

ادامه مطلب...
احمدولی مسعود خطاب به دانشجویان: با دانش خود دیوارهای تحجر، تعصب و تبعیض را از نهاد ویران کنید

احمدولی مسعود خطاب به دانشجویان: با دانش خود دیوارهای تحجر، تعصب و تبعیض را از نهاد ویران کنید

در محفل امتحان ورودی نخبگان کانکور 1396 انستیتوت عالی اتاترک افغانستان، احمد‌ولی مسعود به جوانان گفت: افغانستان امروز بدون نسل شما قطعاً بدیلی ندارد. نه نسل دیروز بدیل اند، نه رهبران امروز و نه خارجی‌ها. اگر می‌شد، سرازیر شدن صدها میلیون...

ادامه مطلب...
وزیرداخلۀ پاکستان:  تاکنون به سه‌ونیم میلیون افغانستانی تابعیت داده‌ایم

وزیرداخلۀ پاکستان: تاکنون به سه‌ونیم میلیون افغانستانی تابعیت داده‌ایم

وزیر داخلۀ پاکستان گفته است که ظرف یک دهۀ گذشته بیشتر از سه‌ونیم میلیون افغانستانی در پاکستان شناس‌نامه گرفته و از تابعیت افغانستانی خود صرف‌نظر کرده اند. چوهدری نثاراحمد وزیر داخله پاکستان این ادعا را در یک نشست خبری در اسلام...

ادامه مطلب...