افغانستان در نگاه عرب مسعود بزرگترین قهرمان افغانستان است

افغانستان در نگاه عرب مسعود بزرگترین قهرمان افغانستان است

روایت واقعی از جهاد، مقاومتِ ملی و مبارزات مردم افغانستان همواره غریب مانده و به صورت شاید و باید، نویسنده‌گان و پژوهش‌گران به‌کار در این زمینه نپرداخته‌اند. می‌گویند، اگر رُخ‌دادی نظیر جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان در برابر تجاوز برای...

ادامه مطلب...
آگاهان: از پیروزی در برابر ارتش سرخ استفاده نتوانستیم

آگاهان: از پیروزی در برابر ارتش سرخ استفاده نتوانستیم

مبارزه مردم افغانستان در برابر شوروی سابق درسی بود برای تمامی کشورهایی‌که خواب سلطنت و حاکمیت بر سایر کشورها را در سر می‌پروراندند. شماری از پژوهشگران و آگاهان سیاسی می‌گویند: شوروی با تمامی عظمت‌اش در افغانستان شکست خورد و این شکست...

ادامه مطلب...
وزارت داخله: پولیس وظیفۀ اصلی خود را فراموش کرده است

وزارت داخله: پولیس وظیفۀ اصلی خود را فراموش کرده است

مسوولان در وزارت داخله می‌گویند که پولیس افغانستان از وظیفۀ اصلی و سنتی خود به‌دور مانده و افزایش تهدیدات امنیتی و حملات تهاجمی، پولیس را به میدان‌های نبرد کشانده است. به گفتۀ آنان، وظیفۀ اصلی پولیس تأمین امنیت، جلوگیری و مبارزه...

ادامه مطلب...
دانشجویان افغانستان در هنگری  پیش از ختم دوره تحصیل اخراج می‌شوند

دانشجویان افغانستان در هنگری پیش از ختم دوره تحصیل اخراج می‌شوند

دانشجویان افغانستان در هنگری که از چندسال پیش توسط پروسه «پی- آر- تی» به آنان امتیاز بورس داده شده است، می‌گویند که به دلیل تغییراتی‌که در سیستم حکومت‌داری این کشور وارد شده، قرار است آنان قبل از اتمام دورۀ دانشگاه،...

ادامه مطلب...
عمرزاد:  حکومت دې د ۲۰۲۰ تر پایه د ښځو ونډه ۳۵ سلنو ته لوړه کړی

عمرزاد: حکومت دې د ۲۰۲۰ تر پایه د ښځو ونډه ۳۵ سلنو ته لوړه کړی

د سولې، برابرۍ او ډیموکراسۍ بنسټ وايي، له افغان حکومت او مرستندویه بنسټونو سره يې هڅې پیل کړي څو په دولتي ادارو کې د کار پر مهال افغان مېرمنو ته ډاډمنه فضا رامنځ ته او په دولتي ادارو کې د...

ادامه مطلب...