سـیاست خـارجی و اقتصـادِ کچالومحـور

سـیاست خـارجی و اقتصـادِ کچالومحـور

هرچند در طول چهار دهۀ گذشته، به جز دورۀ طالبان، کابل و اسلام‌آباد روابط پُرتنشی داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد که در روزهای اخیر این تنش‌ها به همان میزانی بالا گرفته است که پس از کودتای ثور 57 و حاکمیت‌های...

ادامه مطلب...
چــرا  خـلایِ قـدرت مهـم است؟

چــرا خـلایِ قـدرت مهـم است؟

بحث اصلی در میان سیاسیونِ کشور در این روزها این است که پس از اول جوزا که بر اساس قانون عمر حکومت وحدت ملی پایان می‌یابد، چگونه از به وجود آمدنِ خلای قدرت در کشور جلوگیری کرد؟ البته این‌جا همه...

ادامه مطلب...
طالبـان؛  دزد یا مخـالفِ سیـاسـی

طالبـان؛ دزد یا مخـالفِ سیـاسـی

سالِ روان با میزان بالایی از خشونت‌ها در برخی مناطقِ کشور آغاز شد. از نخستین ساعاتِ سالِ نوِ هجری خورشیدی تا به امروز، طالبان به‌صورتِ پیوسته به حملات‌شان بر نیروهای امنیتی و ترورِ افراد سرشناس ادامه داده‌اند. هلمند در جنوب...

ادامه مطلب...
پشت‌پـردۀ مذاکـرات قطـر

پشت‌پـردۀ مذاکـرات قطـر

امریکایی‌ها بر سر دو مورد با طالبان به موافقه رسیدند: 1- خروج قوای امریکا از افغانستان 2- تعهد طالبان به قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و عدم حمله از خاک افغانستان به کشورهای دیگر. این دو موضوع در واقع مشکل طالبان با امریکا...

ادامه مطلب...
غنی؛  معضل اصلیِ جنگ و صلح

غنی؛ معضل اصلیِ جنگ و صلح

درحالی که شماری از سیاسیونِ کشور برای آغاز دور دیگری از گفت‌وگوها با طالبان در قطر آماده می‌شوند، ارگ این دیدار را فقط بحثِ علمی می‌داند که هیچ نفعی برای رسیدن به صلح نمی‌رساند. پیش از این نیز ارگ در...

ادامه مطلب...