ریشه‌یابـی آسیب‌هـای قـوم‌گرایـی

ریشه‌یابـی آسیب‌هـای قـوم‌گرایـی

قوم‌محوری یک ایدیولوژی است. یک شیوۀ فکر که افراد از آن برای توجیه ستم خود به دیگران که مانند آنها نیستند، استفاده می‌کنند. جایی که ستم وجود دارد، قوم محوری تشویق می‌شود و تضاد اجتماعی را تشدید می‌کند. تضاد اجتماعی یک...

ادامه مطلب...
چـرا داعش و خـلافت اسلامـی‌اش  در هـم شکست؟

چـرا داعش و خـلافت اسلامـی‌اش در هـم شکست؟

شکست خلافت اسلامی گروه داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در واقع از همان زمانی آغاز یافت که این گروه ستیزه‌جویِ تکفیری از آدرس و نام اسلام، جهاد و خلافت اسلامی، روز هشتم سرطان 1393 (29 جون 2014) پس از...

ادامه مطلب...
جلوه‌های نوروز  در آیینۀ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها

جلوه‌های نوروز در آیینۀ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها

نوروزِ ما که در اول برج حملِ گاه‌شمار خورشیدی فرا می‌رسد، در کشورهای مختلف جهان كهن و معاصر و در قلب تمدن‌ها و فرهنگ‌های متفاوت تجلیل گردیده و می‌گردد. نوروز برجسته‌ترین نماد رویش است و از همین لحاظ مناسب‌ترین روزی که...

ادامه مطلب...
بازیگران و مهره‌های بازی در جنگ افغانستان

بازیگران و مهره‌های بازی در جنگ افغانستان

وقتی انگلیس‌ها در شبه‌قارۀ هند به عمر امپراتوری مسلمانِ بابری یا مغولی هند در سال 1857 نقطۀ پایان گذاشتند، سرزمین هند به عنوان منبع درآمد و تمویل حاکمیت، از دسترس حاکمان و امپراتوری‌های مسلمان در غرب یا حوزۀ خراسان که...

ادامه مطلب...
پـرسش‌هـای نـوروزی  و پاسـخ بـه آن‌هـا

پـرسش‌هـای نـوروزی و پاسـخ بـه آن‌هـا

در هیاهوی تحریم و تحلیل نوروز، از برخی دوستان خواستم تا مهم‌ترین پرسش‌هایِ مربوط به این جشن را از لابه‌لای ادبیاتی که نوروز را «حـرام» می‌شمارد، بیرون‌نویس کنند که در این‌جا به آن‌ها پرداخته شده است و امیـدوارم مطبوعاتِ کشور...

ادامه مطلب...